17. május, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.

   Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.

                                                       János Evangéliuma 14,15-21

   Jézus parancsolatai nem nehezek, mert a javunkat szolgálják. Ha megfigyeljük saját életünket, akkor a tízparancsolat szintjén is gyermekcipőben járunk. Az újszövetségi szeretet-parancsolat újdonsága, hogy létünk együttlét lehet Krisztussal. Ha megengedjük Neki, hogy lábunkat úja, meg újra megmossa, akkor tanulhatjuk meg hogyan kell Vele együtt tenni, amire már példát mutatott.

   Ennek az új életnek a lényege, hogy az énünk beleoltódik Jézusba. El kell merülnünk az Úr irgalmasságába, és akkor a szívünk megtalálja a helyes utat. Az új parancsolat nemcsak újat hozott magával, hanem egy újabb követelmény. Részt vehetünk Krisztus újdonságában. Aquinói Szent Tamás szerint ez az új törvény a Szentlélek kegyelme, amely nem egy újabb norma, hanem Istentől ajándékba kapott új lelkület. A keresztény élet újdonságát fogalmazza meg Szent Ágoston: „add meg, amit parancsolsz, aztán parancsol, amit akarsz.” A kereszténység mindig ajándék, de csak akkor lesz mindig önmaga, ha együtt él és együtt cselekszik.” (XVI. Benedek pápa, A názáreti Jézus)

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…