> Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór - Imalánc.ro
 
16. március, 2023Igehirdetések Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egyszer kiűzött egy ördögöt, amely néma volt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt, a nép pedig elcsodálkozott. De közülük néhányan így szóltak: ,,Az ördögök fejedelme, Belzebub által űzi ki az ördögöket.’’

 

Bátorság hiányában kérd a Szentlélek segítségét, Ő biztosan nem utasít vissza.

 

   Mások pedig égi jelet kértek tőle, hogy kísértsék. Ő azonban látta gondolataikat, és ezt mondta nekik: ,,Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott önmagával, hogyan állhat fenn az ő országa?

   Azt mondjátok, hogy én Belzebub által űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők lesznek tehát a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa.

   Amikor az erős fegyverrel őrzi a házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön, legyőzi őt, elveszi összes fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja zsákmányát. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór.

                                                                 Lukács Evangéliuma 11,14-23

Jézust gyakran provokálták azzal, hogy arra kérték tanítását igazolja csodával. A néma ördög kiűzésének esete jól rávilágít arra, hogy miért nem tett Jézus szívesen csodát. Ő látta, hogy mi lakozik az emberben. Ha nem tett csodát, akkor azzal vádolták, hogy nem Isten, ha pedig csodát vitt végbe, akkor azzal támadták, hogy az örödögök fejedelmének erejével mesterkedik.

Jézus azonban Isten ujjával, azaz a Szentlélek segítségével parancsolt a kárhozott lelkeknek. Képtelenségnek tartotta, hogy az örödög segítségével űzte ki az ördögöket. Ez a vád ellene logikailag sem állja meg a helyét. Egy egyszerű példával szemléltette a logikai csúsztatást: egy önmagával meghasonlott ország nem tud fennmaradni.

Jézus beszédéből kitűnik, hogy mások is gyakorolták az ördögűzést. Ők sem az ördögök segítségével végezték, ezért a vád semmi esetben sem állja meg a helyét. Aki Isten erejével dolgozik, nem lehet Isten ellensége.

Az akkori nép szűklátókörűsége ma sem idegen az emberektől. Vannak, akik lépten-nyomon ördögöt látnak, bűnbakot keresnek saját gyengeségük, tehetetlenségük palástolására. A személyesen elkövetett rosszat valakire ráfogják. Könnyebb valakire áthárítaniuk a saját hibájukat, mintsem felelősséget vállaljanak tetteikért.

Bátorság hiányában kérd a Szentlélek segítségét, Ő biztosan nem utasít vissza. Segíteni fog abban, hogy megkülönböztesd a lelkeket, amelyek különféle késztetéseket sugallnak. Egy gondolat csak akkor jó, ha az eleje, a közepe és a vége is jó. Ha a gondolat vége nyugtalanságot okoz, az nem Istentől való.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom