28. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük.

   Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: „Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb.”

   Ekkor János vette át a szót: „Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt.”

   Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van.”

                                                                Lukács Evangéliuma 9, 46-50

   A tanítványság leckéjét nem lehet egy nap alatt megtanulni. Pontosan ezért beszél Jézus a szenvedéséről és a gyermeki lelkületről. Az apostolokat is megkísértették az emberek alapvető vágyai: a bírvágy, a hatalomvágy és a dicsvágy. Először homályos képük volt a Krisztus-követés lényegéről. Azt gondolták, hogy az apostolsággal együtt jár az uralkodás, az elsőbbség. Jézus a példabeszédében szeretné tisztázni, hogy nem a világi értelemben vett nagyság jelenti az Ő követését, hanem a szolgálatban való buzgólkodás.

   A gyermekek játszi könnyedséggel feledkeznek meg a vezetésről, amikor másokkal együtt vannak. A játék nem az erő fitogtatásáról, mások legyúrásáról szól, hanem a fair play-ről, azaz a spotszerűségről.

   A gyermekek nem az ellenséget látják a másikban, hanem a játszótársat, a bajtárst. Ugyanígy kell viselkedjenek az apostolok az élet játszóterén. A másikban Krisztust, a megsebzett embert kell felfedezniük.

   Isten országának a fordított logikája a szerényeket, a szelídeket helyezi előtérbe. Nem az az erős, aki másokat fizikai erejével le tud győzni, hanem az, aki saját magán és érzésein tud uralkodni.

   A másik igen fontos téma a közösségen kívüliek megítélése. Jézus nem tiltja meg azokat a törekvéseket, amelyeket az Ő nevében tesznek mások. Aki az Ő nevében űzi ki az ördögöket, nem lehet az ellensége. Az igazi Jézus-követők mások javát keresik, és nem valamilyenféle uralkodási vágyukat akarják érvényre juttatni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…