18. március, 2020Igehirdetések Aki megtartja és tanítja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

    A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak:

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”

                                          Máté Evangéliuma 5, 17-19

   Jézus komolyan veszi a Törvényt és Isten parancsolatait. A ióta a görög ábébcé kilencedik betűje, számértéke a tizes, a mértanban az imaginárius egység jele. Ez a kijelentés is megerősíti Jézus Törvény iránti hűségét. Azt is figyelembe kell venni, hogy Máté elsősorban zsidóknak címezi az evangéliumát, ezért ragaszakodik a Törvény egységéhez. Szent Pál teológiája ezzel szemben más jellegű, ő sokkal inkább a hitet és a kegyelem ingyenességét hangsúlyozza.

   Az újszövetségi szeretet-parancs nem mond ellent a Törvénynek, hanem a Törvény koronája. Párizsi Szent Genovéva találóan jellemzi a törvényből sugárzó erőt. Egy viharos éjszakán Genovéva társaival együtt Szent Dénes sírjához zarándoklot, az égő fáklyákat az erős szél kifújta, egyedül Genovéva gyertyája maradt égve. Az ikonográfia is úgy ábrázolja őt, mint akinek a kezében fény van, egyik oldalán pedig ott áll egy angyal, aki védi ezt a fényt.

   Isten parancsai is ehhez a fényhez hasonlítanak, olyanok mint a vészkijárat útmutatói, amelyek eligazítanak vészhelyzet idején. Isten parancsai fényként világítanak a bűntől sötét világban. Jézus nem akarta megszüntetni a Törvényt, de más megközelítésből értelmezi, elsősorban Isten irgalmát, szeretetét, megbocsátó jóságát hangsúlyozva ki.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom