12. november, 2021Igehirdetések Aki meg akarja menteni életét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről:

„Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is.

Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik.

Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.

Mondom nektek; azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.” A tanítványok megkérdezték: „Hol lesz ez, Uram?” Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok.”

Lukács Evangéliuma 17, 26-37

   Jézus dramatizálja érkezéséről szóló beszédét. Olyan ószövetségi párhuzamokat épít be beszédébe, amelyek az elhamarkodott, a földi javakhoz ferdén ragaszkodó, a végsőkig megátalkodó magatartásmintákat tartalmaznak. Noé csak a családját tudta megmenteni, Lót felesége kíváncsi természetének lett az áldozata.

   Ez egyben figyelmeztetés a tanítványok számára a földi javakhoz való viszonyulás helyes módjára. Ismét előtérbe kerül a megtalálás és az elvesztés párhuzama, amely egy másik kontextusban Isten igéjének a helyes fogadtatását mutatta be. A Jézushoz való ragaszkodás ellenségeskedést válthat ki másokból, mert pontosan a félten őrzött játékaikkal kell szakítsanak, a saját életstílusukkal kell megbirkózzanak.

   Megint kifejezésre jut az állandó készenlét szükségessége. Időben fel kell hagyjuk kényelemszeretetünket, a jól bevált szokásainkat, amelyek a késleltetést, a féktelen élvezethajhászást szolgálják. Jézus eljövetele olyan biztos, mit ahogyan a saskeselyűk számára egy holttest megtalálása.

   Újra meg újra a készenlét fontosságát hangsúlyozza, mert az üdvösségünk forog kockán. Életünkben mindennél fontosabb kellene legyen az üdvösségünk. Pontosan ezért fel kell építsük azokat a prioritásokat, amelyek mindenben ennek rendelődnek alá. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…