> Aki irgalmasságot cselekedett - Imalánc.ro
 
3. október, 2022Igehirdetések Aki irgalmasságot cselekedett bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Csak a hétköznapok irgalmasság- cselekedeteiben derül ki hitünk milyensége.

Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?”

Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette.

Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: »Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.«

Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.”

Jézus így folytatta: „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

Lukács Evangéliuma 10, 25-37

Az irgalmas szamaritánus példabeszédén keresztül kiderül, hogy Isten irgalmassága határtalan. A törvénytudó elméletben ismerte a főparancsolatot, de nem volt meggyőződve arról, hogy a gyakorlatban helyesen alkalmazza, ezért érdekli Jézus tanítása. Jézus nem törvény-magyarázatot ad, hanem egy konkrét eseten keresztül tisztázza a feltett kérdést.

Mindenki felebarátunk, aki itt és most segítségre, gondozásra szorul. Senki sem kivétel, hiszen mind Isten gyermekei vagyunk. Az irgalmasság évének logóján az irgalmas szamaritánust Jézusként ábrázolták, akinek ugyanaz a szeme van, mint a megvert, magára hagyott embernek.

Krisztus nemcsak együttérzésével azonosul a szenvedővel, hanem annak a szemével látja a világot. Amikor egy ilyen személyen segítünk, akkor Jézust segítjük ki. Minden ember szemében Krisztus szeme ragyog fel.

A főparancsolat második fele az Istenszeretet gyakorlati része. Enélkül csak elméletben élünk, de nem érezzük a főparancs súlyát, erejét. Csak a hétköznapok irgalmasság- cselekedeteiben derül ki hitünk milyensége.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom