20. április, 2021Igehirdetések Aki hozzám jön, nem éhezik többé bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből:

   „Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: »Égből való kenyeret adott enni nekik.«”

   Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak.”

   „Uram – kiáltották –, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”

   Jézus így válaszolt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.”

                                                         János Evangéliuma 6, 30-35

   Jézus a manna ószövetségi párhuzamára hivatkozva áttér az élet kenyerének a témájára. A hallgatók jeleket kérnek tőle, nem tudják elfogadni, hogy létezik egy mannán kívüli természetfeletti eledel. Későbbi írások szerint a manna az eszkatológikus idők terméke lesz. A manna témájának margóján fogalmazódik meg, hogy az élet kenyerét nem Mózes adja, hanem Isten. A végén pedig konkretizálja a kérdést: Jézust az élet kenyerével azonosítja. Az ószövetségben nem találkozunk az élet kenyere témájával. De más írások az istenfélő zsidók eledeleként tartják számon (József és Asenet).

   Asenet ezt a kenyeret egy angyaltól kapja, mintegy imáinak a meghallgatására. Ez a görög ambróziára emlékeztet, amely halhatatlanságot kölcsönöz a fogyasztójának. Jézus azonban több egy angyalnál, ez teszi lehetővé, hogy az élet kenyerével lehessen Őt azonosítani.

   Jézus nemcsak a görög mítoszvilág váradalmait teljesíti be, hanem igazi eledelt ajánl fel követőinek. Olyat, amely nem romlik meg, és nem fogy el. A zsidók valóban az élet kenyerére gondoltak, amikor kérték, hogy adja meg nekik ezt a kenyeret.

   Nem derül ki a hallgatóság reakciója, de a Jézustól hallottak alapján dönteniük kell. Ha az élet kenyerét akarják megszerezni, akkor nem kell többé keressenek, mert előttük áll, Vele folytatnak párbeszédet.

   Jézus teste ma is millióknak ad életet. Sokan valóban átélik, hogy az élet kenyere nem egy fikció, hanem Jézus valóságos jelenléte a világban.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…