3. május, 2021Igehirdetések Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

    Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

   Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”

   Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”

   Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát:

   »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!

   Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

                                                                János Evangéliuma 14, 6-14

   Jézus az utolsó vacsorán magát az Atyával egylényegűnek és egyszülött Fiának nevezte. Fülöp apostol talán a többiekben felmerülő kéréssel fordul a búcsúzó Mestertől: mutassa meg nekik az Atyát. Nem véletlen, hogy ezzel a kéréssel fordul a Mestehez, mert még nem érti teljesen az Atya és a Fiú kapcsolatát. Jézus olyan kifejezéseket használ, amelyek bár első hallásra egyszerűeknek tűnek, mégsem merítik ki teljesen azt a titkot, amely a belső életét jellemzi. Bár valóságosan megtapasztalták Jézus emberségét, de nem látták meg Istent, az Atyát. Ezért volt fontos tisztázni, hogy Jézus nem egy mennyei alak, aki elvezeti az embereket az Atya házába, vagy a gnosztikusok megfogalmazása szerint, a teljességbe. Nemcsak ember, hanem az Atya küldötte, Általa és Benne ragyog fel számunkra az Atya szerető arca.

    Jézus megmutatta apostolainak, hogy Isten nem egy magányos ősöreg, aki a mennyei trónusáról figyeli a világ eseményeit, hanem tevékeny szereplője, részvevője, Fia által megváltója, Szentlelke által megszentelője annak. Fia által mutatta meg irántunk való végtelen szeretetét, és meghívott minket az örök életre. Aki Krisztushoz kapcsolja életét, annak már itt a Földön elkezdődik az örök élete. Ahogyan újabban mondani szokták: Ahogy fent, úgy lent.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…