14. szeptember, 2021Igehirdetések Aki hisz benne, el ne vesszen bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az Emberfiát felmagasztalják a kereszten.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van.

Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.

János Evangéliuma 3, 13-17

      Nikodémus a társaival ellentétben kíváncsi Jézus életének belső titkaira. A jelenlegi párbeszéd a kereszt misztériumát világítja meg számára. Már léteztek látnokokról szóló írások, de egyik sem fedte fel látható módon Isten életének belső titkát. Jézus vezeti el az embert az igazságra, és mutatja meg az Atya igazi arcát. Számára az Atya jelenti az élet forrását. Mindaz, aki az Atyához megy, mondja Jézus, azt az Atya előzőleg vonzotta. Most Jézus az, aki Nikodémust az Atyához vezeti. A kivonuláskor felemelték a rézkígyót és aki ránézett az megmenekült a mérges kígyók halálos mérgétől. Aki a Fiúra néz, az megmenekül az örök kárhozattól.

      A kereszt titka után a hit örök életet adó tikára hívja fel az olvasók figyelmét. A Jézusban való hit adja meg az örök életet. Először hangzik el az egyszülött kifejezés, amely a párbeszéd ószövetségi tipológiájára tereli a témát. Ahogyan Ábrahám képes volt feláldozni egyetlen fiát, Izsákot, ugyanúgy Isten is képes értünk feláldozni az egyszülött Fiát. Isten szeretetből teszi ezt. Tévednek azok, akik az Atyát valamilyen szadista, vérszomjazó apával azonosítják. Csakis Jézus keresztáldozata tudta kiengesztelni a világot az Atyával. Jézus önként adta oda életét, hogy a hívők sokasága örök életre leljen. Nikodémus még nem értette meg az ószövetségi párhuzamot, mert még nem történt meg a Fiú keresztrefeszítése és nem volt még érezhető annak a jótékony hatása. Egy jövendölést hall, amelyet majd csak a húsvéti események fényében fog teljesen megérteni. Jézus gyakran elővételezte saját kereszthalálát, ezzel is kihangsúlyozta ennek az eseménynek az üdvösséget szolgáló hatását.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…