> Aki engem lát, az látja az Atyát is - Imalánc.ro
 
3. május, 2022Igehirdetések Aki engem lát, az látja az Atyát is bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”

Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”

Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát:

»Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!

Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

János Evangéliuma 14, 6-14

Az utolsó vacsorán Jézus felfedi apostolainak isteni életének belső valóságát. Az apostolok még nem értik, hogyan lehet Krisztus, akit látnak, egy azzal, akit nem látnak, az Atyával. Fülöp kérdése nem véletlen, hiszen nem tudta, hogy az Atya milyen egységben, kapcsolatban van a Fiúval. Ez a közösség meghalad minden korábbi emberi kapcsolatot, viszonyt. Jézus komoly és nehéz szavakat mond ki az utolsó vacsorán. Jézus önmagát a saját tetteivel igazolja. Az emberek ritkán büszkék a saját tetteikre, főleg a saját munkájukra, kevesen hivatkoznak saját cselekedeteikre, amikor önmagukat kell igazolják. Ugyanakkor egy fontos információt közöl a hallgatóságával: ők lesznek, akik Hozzá hasonlóan jeleket és csodákat fognak véghezvinni. Sőt nyitva hagyja a lehetőséget még nagyobb tettekre.

Igazán vigasztaló számunkra, hogy Jézus közbenjárásának nagy értéke van. Szinte hihetetlen, hogy az Ő közbenjárására Isten minden kérésünket teljesíti. Ez kifejezi azt a rendkívüli lelki hatalmat, amellyel Jézus rendelkezik. Nincs nagyobb szószólónk az Atyánál, mint Krisztus. Ő kiengesztelte Istennel az egész világot. Képes mindenkinek sok kegyelmet és erőt adni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom