10. február, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és ott kikötöttek.

   Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték, ahol a hír szerint Jézus tartózkodott.

   Amerre csak járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.

                                                                     Márk Evangéliuma 6, 53-56

   Jézust lehetne egyetemes orvosnak nevezni, nem a szakképesítése miatt, hanem gyógyításának az egész embert megcélzó hatása miatt. Nemcsak a betegek testi szükségleteivel, betegségeivel foglalkozott, hanem új lelki lehetőségeket tárt fel előttük. Dosztojevszkij, a nagy orosz klasszikus, a következőket jegyezte le Emlékirataiban: ,,Emberszeretetre gyöngédségre, testvéri szeretetre néha sokkal nagyobb szüksége van a betegnek, mint orvosságra!” Jézus gyógyításaiban ezekkel jeleskedett. Genezáretben tömegesével vitték a betegeket Hozzá. Mindenhol, ahol megfordult követték Őt a betegek és azoknak a kísérői. Sokan babonás hittel közeledtek Hozzá, mert csak a ruhájának a szegélyét akarták megérinteni, ezeket sem utasította el. Ma szemtanúi vagyunk a betegek peremreszorításának, a kórházi kezelések csak egy kis hányadát fedezik azoknak a szükséges orovosságoknak, orvosi felszereléseknek, amelyek könnyíthetnek a beteg állapotán. A társadalom gazdagjai eleve keveset fordítanak az egészségügy fejlesztésére. Hiányzik az a szolidaritás, amely az önös érdekeken, a hasznon túl észreveszi a betegek magárautaltságát, érdekeit.

   Jézus érdekmentesen közelítette meg a betegeket. Érezte, hogy nemcsak testi bajaikra keressenek megoldást, hanem a magányukra, a kiszolgáltatottságukra, a betegségük elfogadására. Több emberségre, megértésre van szükségük a betegeknek. Ezt hummanitárius segéllyel nem lehet teljesen letudni. Fontos lenne egy hitre összpontosító, szeretettől vezérelt lelkiségre, amely a betegben nem egy terhet lát meg, hanem a köztünk jelenlévő, szenvedő, éhségtől, szomjúságtól, betegségtől meggyötört Krisztust.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…