23. július, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:

   Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.

   Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

                                                  János Evangéliuma 15, 1-8

   A szőlőtő hasonlata bemutatja azt, hogy milyen mélynek kell lennie annak a kapcsolatnak, amely Jézus és a hívők, illetve Jézus és a tanítványok között jön létre. Az ószövetségi allegóriák Izrael szőlőjére emlékeztetnek, Izrael Isten kiválasztott szőlőse. A szőlővesszők, azaz a Krisztus-követők állandó függésbe kerülnek a szőlőtővel, azaz Jézussal. A beszéd világosan elmagyarázza azt a bentlakást, amelyet a krisztusi élet hoz létre a keresztényekben. A kegyelem csak akkor tud szabadon áradni a mi életünkben, ha állandóan a krisztusi szeretet járja át. Önmagában nem éleleképes, nem tud fennmaradni. A modern embertan ezt a jelenséget lelki tankolásnak nevezi. Ahhoz, hogy a krisztusi szeretet bennünk éljen szüksége van az állandó tankolásra, másképpen üres kuttá, üres tartállyá változik.

   A gyümölcstermés a missziós tevékenységre vonatkozik. A terméketlen szőlővesszőket elégetik, ez a kellemetlen következmény a szinpotikusoknál is megjelenik. A Jézusban való maradás biztosítja a bizalom alapját az imádságban. Aki Krisztust képviseli, az minden ügyében az Atya megdicsőítésére kell törekedjen. Ez volt Krisztus életének a motivációja, és az kell legyen a keresztények életének a motivációja is. Minden más törekvés csak hiú ábránd, önmegvalósító kényszer.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…