24. március, 2020Igehirdetések No comments

   A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák.

   Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.

   Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram! Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem.” Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett.

   Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned.” Ő azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd ágyadat, és járj!”

   Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen.

   Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!” Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.

                                                                                    János Evangéliuma 5,1-16

   Betheszda fürdőjét kultikus helyként tartották számon. Az V. sz. egy bazilika épült a helyére, amely a bizánci korban az ötödik legnagyobb templom volt Jeruzsálemben. Csak a XIX. sz. sikerült feltárni a Szent Anna templom restaurálásakor ezt a fürdőhelyet, amelyet pogány szentélyként is használtak a rómaiak. Ezen a kultikus helyen találkozik Jézus a bénával. A béna a meggyógyulás reményében ment a fürdőre, de a rengeteg beteg miatt nem tudott egyedül eljutni a medencébe. Ebben a kétségbeesett helyzetében talált rá Jézus. Ez az ember már 38 éve küzdött a betegségével. Nagyon ellentmondásosnak hangzik a fürdő megnevezése, Betheszda=irgalmasság fürdője, abban az összefüggésben, hogy pontosan ezen a helyen hiányzott a legjobban a könyörület lelkülete. Mindenki csak a saját betegségével, illetve betegével foglalkozott, nem figyeltek fel erre a betegre.

   A beteg először nem érti Jézus kérdését. Szeretne meggyógyulni, hiszen azért vesztegel ott nap mint nap. Jézus nem tisztázza magát, hanem ráparancsol, hogy vegye fel az ágyát. Nem megy bele a részeletekbe, nem tart különösebb oktatást. Az igazi gyógyulás azonban a szanhedrinnal való találkozás után valósul meg. A beteg megérti, hogy a gyógyítója szombati előírást szegett meg, ugyanakkor arra is rá kell jönnie, hogy nem ismeri az orvosát. Egy újabb találkozás Jézussal lehetővé teszi, hogy gyógyulásának a körülményei helyre kerüljenek, és hogy megtudja ki gyógyította meg.

   A magára hagyott beteg képéről egy hasonló esett jut eszembe. Egy spanyolországi kórház folyósója, ahol százak várják a kórházi ágyak felszabadulását. Nekik sincs emberük, mert az egészségügyi munkások a súlyosabb esetekkel vannak elfoglalva. Jézus ma is a betegek elé akar menni, de vajon nyitott szívekre talál-e ott, ahol gyakran már teljesen reménytelennek látszik a gyógyulás? Szerintem Jézus nekik is fel akarja csillantani a hit útját, melynek a felfedezése most sokkal fontosabb minden betegségnél, vészhelyzetnél.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…