26. június, 2020Igehirdetések Ajánld föl azt az áldozatot bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.”

   Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: „Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!”

                                                                        Máté Evangéliuma 8, 1-4

   A hegyi beszéd után Jézus tíz csodát tesz. Az ige Messiása után Máté bemutatja a tettek Messiását. A csodákat megfosztja a novellisztikus részletektől és kihagyja belőlük a szentimentalizmust. Thomas Jefferson az evangéliumokból kihagyta a csodákat és csak a jézusi tanítást őrizte meg. David Hume a csodákat két részre osztotta: gyógyításokra és természeti csodákra.

   Első ízben Jézus egy leprást gyógyít meg. A leprás meggyógyításának az eljárásában nem szakít a Törvénnyel, hanem a papokhoz küldi a leprást. Jézus nem a Törvény ellen beszél, nem azt jött megszüntetni, hanem inkább beteljesíteni akarja. A leprás Jézus akaratától teszi függővé a gyógyulását. Hiszi, hogy Jézusnak hatalma van a meggyógyításra. A hit és a szeretet nem válhat a csoda pótlékává. A csodákon alapuló hit nem lehet megfelelő, de jó kiindupontot jelent a figyelmeztetésre és Isten szeretetének a bemutatására.

   Jézus korunk lepráját is szeretné meggyógyítani, de nehezen talál hívő emberekre. Az ember személyes közreműködése nélkül Ő sem tud cselekedni. A csodáival Isten nagyságát és szeretetét akarta bemutatni, de nem mint egy önmagától beálló mechanizmust, hanem, mint Isten és az ember kölcsönhatását.

   A következő kérdés továbbra is égető marad: ,,amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?” (Lk 18, 8)

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…