5. január, 2020Igehirdetések No comments

   Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

   (Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.)*

   Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

   És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

    (János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.

   Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.)

                                                  János Evangéliuma 1, 1-18

   Karácsony titkát Szent János evangéliuma sajátos módon fejezi ki. Az ige, amely az örök bölcsesség, amely öröktől fogva létezett emberi testet öltött, emberként jött közénk. A megtestesülés titkában megtalálható az ellenkezés, amely az emberek részéről van. Nem mindenki tudott örvendeni ennek a világot megváltoztató eseménynek, sokan ellenkeztek. Boldog Henry Newman szerint az ember állandóan elégedetlenkedik, hol azért, mert Isten távol van Tőle, hol azért, mert túl közel jött hozzá. Az emberből hiányzik az alázat. A következő kérdéseket teszi fel: ,,Mikor hagysz fel azzal, hogy önmagadat tekintsd a világ középpontjának? Mikor fogod végre megtanulni, hogy Isten a végtelen? Végtelen amikor a mennyben uralkodik, és végtelen, amikor itt a Földön szolgál. Mert akkor a legmegyőzőbb, amikor Gyermekké alacsonyította magát.

   A karácsony sokak számára a szeretet ünnepe, de tartalom nélküli, szétesik az emberi igények fellegváránál. A szeretet a világra jött, de mégsem fogadta be a világ, amelyet szeretetből teremtett meg. Egy afrikai közmondás szerint: Egy félszemű ember, akkor mond köszönetet Istennek, amikor egy vakkal találkozik. Sokan megelégszenek azzal, hogyha látják, hogy másoknak kevesebb jutott. Hogyan lehet Jézus életünk Ura, ha egy szegényes istállóban született, ha látjuk, hogy földi értelemben nem volt sikeres? Ha csak akkor értékeljük egészségünket, vagyonunkat, amikor a mások elesettségét látjuk, akkor miért jött el Jézus?

   Be kell ismerjük, hogy midannyian rászorulunk a megváltásra, a világ önmagától nem jó. A mi életünk nem öntörvényű, Jézus eljövetele nélkül nem találnánk meg a saját boldogságunkat. Világosságot jöttünk gyújtani, vagy a sötétség terjed a közelünkben?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…