26. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”
Azt felelték: „Az első.”

   Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”

                                             Máté Evangéliuma 21,28-32

   Öndicséret, öngyalázat, – szokták mondani. Az állatmese szerint a béka megkérte a gólyát, hogy vigye magával. Erre a béka szájába vett egy fűszálat, másik végét a gólya vette a csőrébe és így utaztak dél felé. Repülés közben találkoztak egy daruval.

– Melyikőtök volt ilyen okos, hogy eszébe jutott e pompás gondolat? – kérdezte a daru.

– Én – nyilatkozta száját dicsekvésre a béka, s lezuhant és halálra zúzta magát.

   A példabeszédben szereplő második fiú bár nem dicsekedett, mégsem mert őszinte lenni, hanem inkább hazudott. Azt gondolta, ha hazudik apjának, azzal szolgálatot tesz neki. Pontosan ezzel a viselkedésével árulta el szeretetlenségét, képmutató életét. A szeretet nemcsak hangzatos, édeskés szavakra épül, hanem komoly, következetes szavakra, amelyeket akkor is betartunk, ha a legnagyobb áldozatot is kívánják meg tőlünk.

   A példabeszéd világosan rámutat a könnyelmű ígéret, és az őszinteség közti különbségre. Nem elég Istennek könnyelmű ígérteket tenni, hogy azután elfelejtsük azokat. Határozottak és őszinték kell legyünk, mert csak így nyernek meghallgatásra kéréseink.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…