12. január, 2021Igehirdetések A tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

   A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”

    Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.

   Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

                                                  Márk Evangéliuma 1, 21-28

   Jézus nyilvános működésének egyik fontos állomása Kafarnaum volt. Ezt a várost úgy is hívták, mint az Ő városa. Innen származott Péter, András, Jakab és János apostol. Máté meghívása is itt történik. Jézus gyakran járt ide.

   Az evangélium egy ördögtől megszállottat mutat be, aki polémiába kezd Jézussal. Isten szentjének nevezi. Jézus nem engedi az ördögöknek, hogy a messiási titkot feltárják a nyilvánosság előtt. Jézus egyszerűen szavaival űzi ki az ördögöket, ez a tény hatalmának természetfeletti mivoltára hívja fel a figyelmet. Jézus alig kezdi el nyilvános működését, és már szembeszáll vele az ördög. Nem retten vissza a gonosz cselei miatt, hanem parancsol és cselekszik. Az ördögűzés által derül fény kilétére. Híre elterjed egész Galilea vidékén. Nem tanításával nyűgözi le a népet, hanem ördögűzői hatalmával. Jézus által megérkezik Isten országa, ezáltal a Sátán hatalma meggyengül, ugyanakkor beharangozza Jézus gonosz feletti végleges győzelmét.

   Jézus neve is nagyon hatalmas, hiszen szent Pál vallomása szerint nem adatott nagyobb név sem az égen, sem a földön, sem az alvilágban (Fil 2, 9-11). Pontosan ezért rettegtek Jézustól az ördögök, mert tudták, hogy egyenlőtlen esélyük van vele szemben. Kísértéseinkben forduljunk a Szentek Szentjéhez, aki saját vérével váltott meg minket. Szabadságunknak nagy volt az ára, de Jézus mindent fizetett (Pintér Béla; Szentek szentje).

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom