> A szél ott fúj, ahol akar - Imalánc.ro
 
26. április, 2022Igehirdetések A szél ott fúj, ahol akar bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá:

„Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.”

Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?” Jézus így válaszolt neki: „Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek?

Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

János Evangéliuma 3,7b-15

Jézus titkos éjjeli beszélgetése Nikodémussal bevezet minket a keresztény élet titkába. Nikodémus nem érti a lelki újjászületés logikáját. Szeretne megtérni, megváltozni, de ehhez felvilágosításra van szüksége. Jézus a szélnek a szimbólumával magyarázza meg neki a lelki megújulást. A szél egyben a Szentlélek szimbóluma is. Az emberi lét szabadsága pótolhatatlan. Jézus tanúskodását majd a tanítványok folytatják. Ők majd arról fognak beszélni, amit láttak és hallottak. Jézus földi hasonlatokkal magyarázta el Nikodémusnak az égi valóságokat. Mivel társai nem fogékonyak erre, azért nincs lehetőségük a megtérésre. Ők a saját elképzeléseiknek, tanítóiknak a rabjai. Jézus utal a pusztai vándorlás során történt büntetésre. Isten mérges kígyókat szabadított rá a lázadó, engedetlen népre.

Egyedüli mentségük a rézkígyó volt, amelyre aki rátekintett megmenekült a haláltól. A rézkígyó-Emberfia párhuzam a kereszt titkát mutatja be. Jézus keresztre való feszítése ugyanúgy ontja az újjászületés kegyelmét a bűntől megmérgezett lélekre, mint a pusztában a rézkígyó.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom