> A nép elragadtatással hallgatta tanítását - Imalánc.ro
 
20. augusztus, 2023Igehirdetések A nép elragadtatással hallgatta tanítását bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette.

Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.

Jézussal minden kísértést le tudunk győzni. Ezek nélkül nincs lelkileg haladás.

   Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.

 

Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

                                                                                         Máté Evangéliuma 7, 24-29

Nem elég az üdvösséghez az elméleti tudás. Jézus kifejezetten tanítja, hogy az üdvösség eléréséhez személyes kapcsolatunk kell legyen Istennel. Szükséghelyzetben még a magukat ateistának tartott emberek is Istenhez fohászkodnak. Zuhanó repülőben kevés az ateista – szokták mondani jogosan.

Jézus azonban nem felszínes kapcsolatokra kíváncsi. Azt akarja, hogy Szent István királyhoz hasonlóan életünket sziklára, azaz rá építsük. A záporok, áramlatok, süvítő szelek lehetnek a kísértések szimbólumai is. Isten nem kimél meg senkit a kísértésektől, de megadja a szükséges erőt a legyőzésükhöz. A remeték, sivatagi atyák azért mentek ki a pusztába, hogy ott megküzdejenek a démonokkal. A pusztáról azt tartották, hogy a gonosz lelkek otthona. Szent Antal apát és társai a sivatagban érték el a tisztasság és a tökéletesség legnagyobb fokát. Mindig szemük előtt tartották, hogy ebben a lelki harcban nincsenek egyedül. A gonosz kísértésein keresztül edződtek meg. Állapotuk hasonlít ahhoz a pálmafához, amelyet egy ember el akart pusztítani. A koronájára egy hatalmas követ helyezet azzal a szándékkal, hogy elpusztítsa. A pálma azonban nem hagyta magát, hanem gyökereit mélyre eresztette, törzsét megkeményítette, hatalmas koronát növesztett. A pálma nem pusztult el a nyomás alatt, hanem megerősödött. Pontosan ezt a szerepet töltik be a kísértések.

Jézussal minden kísértést le tudunk győzni. Ezek nélkül nincs lelkileg haladás. A nagy remeték saját bőrükön tapaszatalták meg ezt. Azért volt szükséges, mert megmutatta saját gyengeségüket, és szorosabban kapcsolta össze őket Krisztussal. A kísértések lettek a lelki élet iskolái.

Naponta ezernél több kísértés érhet. A lelki ellenségünk jól tudja, melyek a gyenge pontjaink, hol vagyunk a legsebezhetőbbek. Jézus azonban velünk van, és ha elestünk újra felkelhetünk. A kísértések lehetőséget nyújtanak számunkra arra, hogy Istenhez közelebb kerülhessünk.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda