29. július, 2021Igehirdetések A mennyek országa bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is.

Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.

Értitek-e mindezt?”

„Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”

Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.

Máté Evangéliuma 13, 47-53

       A hálóról szóló példabeszéd Máté sajátja és hasonlóságot fedezhetünk fel a búzáról és a konkolyról szóló példabeszéddel. Tamás apokrif evangéliumában arról az okos emberről beszél, aki magából kivet minden kicsinyességet, és isteni erejét tartja fenn.  A háló fogalma csak itt fordul elő az újszövetségben, és egy 250-300 m hosszú és 2 m széles hálóról szól. Többnyire két hajóból kezelték és legalább három halászra volt szükség a kezeléséhez. Az ószövetségben a babilóni istenségek hálójaként értelmezik, amelyben az összegyűjtött népek sokasága nyüzsög. Ezekielnél a templom alól kifolyó vízben használják a hálót, amely nemük szerinti halakat fog magába gyűjteni. Ezekielhez hasonlóan Máté is a végidők szempontjából építi fel a példabeszédét.

      A hangsúly nem a halászáson, az összegyűjtésen, hanem az ítéleten van. A hitványakat szétválasztják a jóktól, az egészségesektől és kidobják. Ahogyan a többi példabeszédben is szó van a szétválasztásról: a terméketlen fát kivágják és tűzre vetik, az ízetlen sót kidobják, akinek nincs menyegzős ruhája kidobják a külső sötétségre, ugyanígy a hitvány halakat is elválasztják. Az ítélet csak akkor következik be, amikor minden a célhoz érkezik. Itt a jókat elkülönítik a hitványaktól. Jézus igazodik a zsidó apokaliptikához, a világvég már itt elkezdődik, és csak az igazak maradnak meg. A hallagtóság azonban nem természete szerint jó, vagy rossz, hanem cselekedetei, életvitelük szerint. A végítélet előtti állapot itt a sírás és a fogcsikorgatás képével van bemutatva. Csak a gonoszok kidobásáról van szó, ezért a végítéletet megelőzően van esély a megtérésre, a példázat ilyen szempontból intő jellegű. A példázat jelene a jövőből érkezik és a ki nem mondott üzenet felhívás a döntésre (vö.Kozma Zsolt; Jézus példázatai 203.old.).

      A végítélet a példázat végén intő jellegű, hiszen Jézus küldetésében sem az ítélkezést hangsúlyozta ki, hanem a hitet és a megtérést. A példabeszéd minden kor keresztényét, nem keresztényét döntés elé állítja.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom