19. július, 2020Igehirdetések A mennyek országa olyan, mint a mustármag… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?”

   Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.”

   Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: „A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.” Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott:

   Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti – az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok.

   Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!”

                                                                                     Máté Evangéliuma 13, 24-43

   A konkolyról szóló példabeszéd egy igen fontos kérdésre akar elfogadható választ adni: ha Isten jó és szent akkor honnan születik a világban a rossz? Az apostoli egyház erre a kérdésre kereste a választ. Ugyanakkor cáfolat arra az elképzelésre, hogy Jézus a mózesi törvényt jött elfogadtatni. Isten országa nem automatikusan, hanem küzdelmek árán alakul ki. Már az apostolok is megtapasztalták, hogy a gyarlóság és a bűn együtt van az Egyházban az erénnyel és a jóval.

   Az ember nagyon nehezen érti meg Isten türelmét, mert a rossz emberek jelenléte testi és lelki gyötrelmet okoz másoknak. Jézus megtiltja, hogy a konkollyal együtt kigyomlálják a búzát is. A szétválasztás majd az utolsó ítéletkor következik be. Ebben a feladatban fontos feladatuk van az angyaloknak, akik minden botrányt és törvényszegést összegyűjtenek. Botrány az okoz, aki jószándékú embereket szavával és magatartásával bűnre vezet. Például az egyik diák sokat lóg az órákról, és ennek semmilyen visszaható következménye nincs, ezért az osztálytársai elkezdenek játszani ezzel a gondolattal. Ez az erkölcsi tanítás magyarázza meg az ítélet szükségességét.

   A büntetés nagyságát azzal fejezi ki, hogy együtt mutatja be a tüzes kemencét, a sírást és a fogak csikorgatását. Ezeket Jézus rendszerint külön-külön használja. A büntetés nagyságát az igazak jutalmának kilátásba helyezésével mérsékeli: az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában.

   A példabeszéd alapgondolata, hogy a jó és rossz együtt marad a megváltott emberi történelemben. Nem tudjuk se magunkból, sem a világból kiiktatni a bűnt, a félreértéseket, az elhamarkodottságot. A bűn elleni harcban türelemre van szükség. Ez a türelem játszik közre az erkölcsi érésünkhöz.

   Ha Isten azonnal leszámolna a bűnösökkel, akkor nem adna elegendő időt a bűnös megtérésére. Az embernek időre és ismételt állásfoglalásra van szüksége. Jézus más helyen eléggé figyelmeztet az elszántságra, a kísértés és a botrány leküzdésére. A hit akkor erősödik meg, ha megbirkózik az ellenvetésekkel és mások rossz példájával.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…