8. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A legújabb kor lelkiségének egyik legveszedelmesebb megrontója a nemzetiségi kérdés kiélezése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
harmadik imaalkalom – 5.rész – 2015. március 22.
– Kolozsvár – Kerekdomb – Jézus Szíve templom –

   Akik a nemzetek és társadalmak életében felszínre került súlyos bajok okait a gyógyítás és segítés komoly szándékával vizsgálják, egybehangzóan azt állítják, hogy a legújabb kor lelkiségének egyik legveszedelmesebb megrontója a nemzetiségi kérdés kiélezése volt.

Kolozsvár - Kerekdomb főoltár részlet.

   Az elfajulás azzal kezdődött, hogy egyoldalú eltúlozással a nemzetnek középponti jelentőséget tulajdonítottak és ebből kiindulva megengedhetőnek tartották, hogy a nemzeti érdeknek minden más érdeket alárendeljenek.

   Legveszedelmesebb túlzását ez a felfogás abban a mozgalomban érte el, mely az emberiség családját alsóbbrendű és felsőbbrendű fajokra osztotta, s nem átallotta hirdetni, hogy az egyes emberi fajokat nagyobb különbségek választják el egymástól, mint az embert az állattól.

   Ugyanez a beteg, ferde gondolkozás elvetette, – mert gyöngeségnek minősítette – a felebaráti szeretet tanát, s helyébe a gyűlölet tanát állította, azzal az indoklással, hogy a nemzet tagjai csak a gyűlöletből meríthetik a nemzeti érdekek erélyes és eredményes szolgálatához szükséges lelkület erejét.

    — részlet Márton Áron püspök  húsvéti szózatából —
— Gyulafehérvár, 1945. március 24, Gábor főangyal napján —

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…