29. augusztus, 2020Igehirdetések No comments

   Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét.”

   Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta.

   Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott.

   A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked.” Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is.”

   A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét.” Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. „Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették.

                                        Márk Evangéliuma 6, 17-29

   Keresztelő Szent János anyai ágon Jézus rokona volt. A Jordán folyó mentén hirdette az Úr kegyelmének esztendejét, és megtérésre szólította fel a népet. A Korán is említést tesz róla, a vadállatok sem bántották, mert érezték, hogy szent ember volt.

   A szentírás annak tudja be a vértanú halálát, hogy megfedte Heródest vérfertőző házassága miatt. Josephus Flavius A zsidók története című művében Keresztelő Szent János növekvő népszerűségének tulajdonítja a lefejeztetését.

   Heródes egy elszigetelt helyen, Machairus várában rendezte meg a születésnapját, Keresztelő Szent Jánost biztonsági okokból zárták a várba. Heródes könnyelmű ígérete miatt kerül Keresztelő Szent János élete veszélybe. Nem kellőképpen gondolta át a tett ígéretet, ezért még nagyobb a kérés valószínűtlensége. Heródes saját ígéretének a csapdájába esik. Egyik felől szorongatja kérkedése miatt a jelenlevő tisztes táraság, másik felől a kérés valósága. A szörnyűséget még jobban fokozza Keresztelő Szent János fejének a tálra helyezése, és Szaloménak az a gesztusa, hogy azt átadja az édesanyának.

   Keresztelő Szent János vértanúhalála fordulatot jelent Jézus életében, hiszen vele párhuzamosan kezdi el nyilvános működését. Keresztelő Szent János kegyetlen halála már előrejelzi a Megváltó hasonló sorsát

   Keresztelőt körülrajongták az emberek, de ez nem mentette meg a fejének a levágásától. Nem az számít, hogy hányan rajonganak körül, hanem az, hogy hányan képesek értünk még a halállal is szembenézni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…