19. szeptember, 2020Igehirdetések A jó földbe eső mag bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:

   „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”

   Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.

   A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”

                                             Lukács Evangéliuma 8, 4-15

   Ahhoz, hogy jó termése legyen a magvetőnek neki kell fognia a munkához. A mi életünkben is egy nagyon fontos lépés, ahhoz, hogy valami jól működjön, ahhoz, hogy a tanulás jól működjön, neki kell fogjunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor csak téblábolunk. Sok embert összezavart ez a példabeszéd, mert Jézustól mást vártak. Nem azt várták Tőle, hogy a magvetésről beszéljen, vagy a magnak a fejlődéséről, hanem inkább arról, hogy mikor állítja helyre Izrael királyságát, mikor állítja fel az Ő országát.

   A növekedés egy folyamat, nem lehet egyből felcseperedni, hanem bizonyos lépéseket kell betartani. Először is a magvetéssel kezdődik.

   Jézus idejében két módon történt: vagy a felszántott földre hintették a magot, vagy a felszántatlan földre, és utána szántottak. A második esetben a magvető szándékosan vette a magot az útszélre, a kövek közé, a bogáncsok közé, és később szántották fel a földeket, az utakat, a tövises, köves területeket is. A köves területeken a mészkövet vékony termőréteg fedte, amit csak szántás közben észleltek. Nekifogtak szántani és akkor vették észre, milyen talajjal van dolguk. Gyakran a kövek nem látszottak a tarlón.

   A százszoros termés egy hiperbola, hiszen ekkora termést nem remélhetett senki. Milyen tényezők segítik a növekedést? A talaj minősége, a csapadék mennyisége. Jézus országa egy nagy sivatag, ahol nehéz nagy termést hozni. Ahhoz, hogy termékeny legyen a mi munkánk, szükségünk van Isten áldására. A gabona a mi életünket jelképezi, tökéletes életet bennünk csak Jézus segítsége hozhat létre. Igéjét naponta kell tanulmányozni.

   Mit jelent ez? Naponta kell olvassuk a szentírást. Egyik lehetséges módszere ennek, hogy először elolvassuk a kiválasztott szöveget, utána azokkal a kifejezésekkel, szavakkal foglalkozunk, amelyek valamilyen módon megérintettek minket. Lehet, hogy nem egy kulcsfontosságú kifejezésről van szó. Minden példabeszédét nem magyarázta meg, ehhez vizsont magyarázatot fűzött.

   A szöveg olvasásakor eszünkbe juthat egy másik példabeszéd, ebben az esetben a király lakomájáról szóló példabeszéd, amelyben a király sokakat meghívott a lakomájára, de kevesen válaszoltak rá. Isten igéje is mindekinek szól. Nincsenek kiválasztottak, vagy előjogokkal, kiváltságokkal rendelkező emberek, hanem Jézus mindenkit meghív az Ő országába. Elsősorban meghívta az Ő népét. Izrael népe kevés kivétellel nem fogadta el Jézus meghívását, a prófétákhoz hasonlóan félreértették, félremagyarázták a tanítását.

   Gyakran mi is elolvassuk Isten igéjét, de nem mond számunkra semmit. Ebben az esetben az a teendőnk, hogy kezdünk imádkozni. Kérjük Istent, vagy a Szentlelket, hogy más szempontokat világosítson meg számunkra, hogy jobban meg tudjuk érteni az Ige üzenetét. Gyakran megtörténik, hogy nem értjük meg, vagy megértjük de a saját elképzeléseink, előítéleteink szerint. Isten az, aki öntözi, azaz a lelkünket diszponálja arra, hogy megértsük az Ő igéjét. Egy városi környezetben élő fiatal számára nehezen érthető a példabeszéd környezete. Isten igéje néha úgy tűnik, hogy falra hányt borsó, mert lepereg rólunk, nem marad meg bennünk, nem ver gyökeret bennünk. Jézus közölte az emberekkel, hogy Ő Isten Fia, de kevesen fogadták el Őt. Egyfajta kommunikációs zavarról is beszélhetünk, amikor az üzenet nem jut el a hallgatósághoz.

   Felmerül a kérdés kivel van a hiba, Isten üzenete érthetetlen, vagy a hallgatóság nem tudja befogadni? Lehet, hogy a mi lelkünknek a talaja már annyira kiszáradt, hogy nem tudjuk befogadni Isten igéjét. Ha terméketlen az életünk, akkor az egyik fontos lépés, hogy kérjük Istent, hogy Ő cselekedjen helyettünk. Segítsen nekünk, hogy az isteni Ige szárba szökkenjen a mi életünkben. Amiután imádkoztunk, Istenre bízzuk állapotunkat. Istennek hálát adhatunk azért, hogy segítséget kérhetünk Tőle. Már az is nagy dolog, ha tudjuk kitől kérhetünk segítséget.

   A Szentlélek segíthet abban, hogy megvilágosítsa azokat a szempontokat, amelyek ránk vonatkoznak. Istennek legyen köze az életemhez is, ne csak egy tőlem távoli, idegen történetről legyen szó. Napközben visszatérhetek a szövegre, hogy gyakorlatiassá tegyem a szentírásolvasást. Bármilyen tevékenység alatt visszatérhetek egy-egy igemorzsára. Isten nagyon dinamikus, nem akarja, hogy bizonyos igerészeknél leragadjunk, főleg ha az nem mond semmit, akkor azt is jelentheti, hogy az a bizonyos üzenet nem nekünk szól. Egy olyan üzenetet kell keressünk, amely megérint bennünket. Ez egy állandó kincskeresés, amely következetességet, szorgalmat igényel részünkről. Előre nem tudhatjuk, hogy ezek az igeversek életünknek melyik szakaszában fognak megsegíteni bennünket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…