13. május, 2021Igehirdetések A híveket ezek a jelek fogják kísérni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.

   A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján.

    Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

                                               Márk Evangéliuma 16, 15-20

  Jézus feltámadása után többször is megjelent a tanítványoknak, illetve a szent asszonyoknak. Az evangélista ezt megelőzőleg összefoglalta a fontosabb jelenési eseményeket (Mk 16, 9-14). Az egybegyűlt tizenegynek elmondja a missziós parancsot. Ebben elsősorban a keresztelésre és az evangélium terjesztésére koncentrál. A kerügmát (igeh.) jelek fogják kísérni. Elsősorban a gonosz hatalmát lesznek képesek megtörni, megszabadulnak minden ártó szertől, és meggyógyítják a betegeket. Mindezeket Jézus nevében lesznek képesek elvégezni.

   Jézus eltávozása hirtelen történik, nincs biztatás a kitartásra, a tanítványok reakcióját sem említi. Mennybemenetele után megtörténik hatalmának a továbbadása. Az apostolok valóban megtapasztalják Jézus hatalmának erejét és hatékonyságát. Ezek a vonások szinte kivesztek a ma Egyházából. Fontos volna újra bízni Jézus hatalmának az erejében, hiszen még olyanok is képesek voltak ördögöket űzni, akik nem tartoztak tanítványainak a körébe.

   Az Egyháznak szüksége van a betegek meggyógyításának a képességére, hiszen korunkban sokkal több a lelkileg megsérült ember, mint a testi betegségekben szenvedő hívő. Újra fel kell fedezzük Jézus hatalmának a forrását és erejét. Hiszen követőinek megígérte, hogy bármit kérnek az Ő nevében az Atyától meg fogja adni nekik. Kérjük az Atyát, hogy Fia által adja vissza testi és lelki egészségünket!

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…