15. február, 2021Imalánc a családokért Hálaadás a házasság hetéért – Imakilenced Márton Áron püspökkel – Imádkozzunk az Istennel, egymással, Egyházzal való közösségünkért! – 9. nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imádkozzunk az Istennel és egymással való közösségünkért az Egyházban, az Egyházzal és az Egyházért!

Az-Egyhaz-hivei

Elmélkedés

   Jézus Krisztus ,,megváltó művének folytatását bízta az Egyházra, s nem hagyott semmi kétséget afelől, hogy Egyháza a történelem folyamán nem a napos, hanem igen gyakran az árnyékos oldalon lesz – a kereszt árnyékában. Nem fog nyugalomban élni, hanem megpróbáltatásokon és katasztrófákon megy keresztül. S megmondta, hogy az Egyház sorsában osztozni fognak a hívek is: ,,Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak
( Jn 15,20). (Húsvét – Márton Áron hagyatéka 6. , 2009)

   ,,Ahol Péter, ott van az Egyház. Ahol Péter utóda, ott van a Római Katolikus Anyaszentegyház. És ott van Krisztus, aki az út, igazság és élet.” ( Bérmálás – Márton Áron hagyatéka 2., 146.)

   Péternek és a többi apostolnak, valamint utódainak, a római pápának és a püspököknek elsődleges feladata, hogy tanítsák, megszenteljék és kormányozzák Isten egész népét. Úgy jelenik meg tehát az Egyház, mint lelki testvériségben élő közösség. Életében Jézus Krisztus ismerte és az iránta való szeretetből történő elköteleződés kovácsolja egybe a tagokat, bármely nemzet tagjai vagy ország lakói legyenek is azok. Életük és Mesterüktől való tanúságtételük egyben legerősebb hithirdetésük. Éljenek bár szétszórtan vagy tömbökben, egységüket Krisztushoz való tartozásuk adja meg, az élteti és tartja meg.

   Ugyanakkor ,,a közösség sorsa és érdeke ellen való vétek minden egységbontó törekvés. S egyházközségről lévén szó, ide kell soroznunk elsősorban azokat a törekvéseket, amelyek a vallási egységet zavarják és veszélyeztetik.” (Házasság, család – Márton Áron hagyatéka, 1, 2005)

,,Minden embernek joga van, hogy a közösség ügyéhez hozzászóljon, de minden embernek egyben kötelessége, hogy ezen jogával komolyan éljen. A helyzetek kedvező vagy kedvezőtlen alakulásáért minden ember felelős. Aki a közügyek iránt közömbös, vagy emberi tekintetből, vagy a pillanatnyi haszonért azokkal üzérkedik, a saját becsületével együtt elárulja a nép ügyét.” (Oltáriszentség, Krisztus Király – Márton Áron hagyatéka 4, 104.)

Válaszos ima

Hogy a világ végéig velünk maradsz, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy tanításodat hitből élő, téged szerető emberekre bíztad, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy egész közösségedet sorsodban részesíted, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy bennünk való megszületésedet az Egyház által testesíted, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy hitünk és hozzád ragaszkodó szeretetünk által embertársaink beléd vetett hitre juthatnak, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy te megszületsz bennünk, és így mi ujjászülethetünk benned, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy nyájad élére vezetőt rendeltél, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy tieidet nem engeded tévelyegni, hanem Péterre és utódaira bíztad, hogy a pokol hatalma és kapui ne vegyenek erőt Egyházadon, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy te vagy Egyházad feje és gerince, összetartó ereje ebben a világban, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy Egyházadat a Szentlélek Isten folyamatosan megújítja, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy Egyházad minden tagját megbíztad a rólad szóló tanúságtétellel, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy közösségünk megtartó ereje a hozzád való hűségünk, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy egymás iránti felelősségünk megtart irántad való hűségben, – Hála neked, Jézus Krisztus!
Hogy Áron püspököt adtad nekünk, – Hála neked, Jézus Krisztus!

Könyörgés
Jézus Krisztus, téged gondviselő Atyánk küldött, mert szerető szíve megesett az emberen. Te hűséggel teljesítetted a küldetést, és mindnyájunkkal megismertetted a szerető Atyát. Úgy akartad, hogy ezt minden korok embere megtudhassa, ezért új küldetést adtál a téged követő és szerető közösségnek, Egyházadnak, hogy tanításod alapján alakítsa az egész emberi nem életét. Könyörögve kérünk, segíts átéreznünk a felelősségét annak, hogy tanúid vagyunk. Őrizd meg vezetőinket, a római pápát, püspökeinket, papjainkat és egész népedet egységben és szeretetközösségben veled, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…