10. február, 2021Imalánc a családokért A házasság hetében – Február 7-14 – Imakilenced Márton Áron püspökkel – Imádkozzunk az ifjúságért – 4. nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imádkozzunk az ifjúságért, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért!

Marton-Aron-bermal1

Elmélkedés

   ,,Az ifjúságnak olyan eszményeket volt és van alkalma megélnie, olyan tények feküsznek előtte, hogy nem csoda, ha nem lelkesedik az apák világáért. Az új idők új feladatok elé állították.”( Házasság, család – Márton Áron hagyatéka 1., 155)

   A feladatok felvállalásához nem kapott kellő képzést, a lelkéből sok esetben az Istenbe vetett hitből áradó erőt is kilúgozta a hitetlenségre nevelő világ. Nem látta apáinak a természetfölöttire épülő életpáldáját, s tetteikkel, gondolkodásukkal gyakran nem ért egyet. Keresi önmagát és a hiteles utat, ezért sokszor csapdába, a szélhámosok és a körülötte ügyeskedő hízelgők kelepcéjébe esik.

   Jézus követésére akkor indul, ha Krisztus útjait hitelesen járják azok a felnőttek, akik tetteik alapján tekintélyt jelentenek számára. Ifjak és szülők, nemzet és ország jelene így építkezik a múltból, s formálja az új generáció eszméin, hitén, irányultságán át a jövendőt. Összeforrottak vagyunk a múlt, jelen, jövő minden erényében, bűnében és így formált sorsunkban is.

Válaszos ima

   Irgalmas Isten, adj a felnőttek bűnbánó szívet, s indítsd őket szíved szerinti cselekedetekre! – Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   Segíts, hogy legyenek a szülők, nevelők, felnőttek hitelesek a becsület dolgában Isten és az emberek, az ifjak és gyermekek előtt: hogy azt mondják, amit Isten színe előtt gondolnak, és azt cselekedjék, amit így helyesnek és méltónak találnak! – Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   Add, hogy az ifjúság nyerjen becsületben követhető, tekintéllyel előtte járó vezetőket! – Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   Bátorítsd, Urunk ifjúságunkatszent feladatok vállalására és felelősságteljes munkára! – Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   A felmerülő nehézségek, kudarcok ellenére éljen a nevelőkben szent életű Áron püspökünk derűs, jobb jövőbe vetett reménye! – Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   Tudatosítsd, Urunk, a fiatalokban, hogy csak akkor alakítják helyesen a jövő történéseit, ha engedik lelküket általad formálni, és tetteikkel követnek téged! – Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   Szereteteddel vezesd a fiatalokat egészséges önbizalomra, tőled kapott ajándékaid felismerésére és tehetségeik helyes felhasználására! – Mennyei Atyánk, jöjjön el a te országod!

   Áron püspökünk országodért odaadással dolgozott, vele együtt kérünk:

Könyörgés

   Mennyei Atyánk! Szent Fiad, Jézus Krisztus munkás ifjúsága után, érett felnőttként hirdette meg országodat s annak igazságát, és hűségesen járta a te akaratod szerinti életútját. Könyörögve kérünk, áldd meg népünket szorgalmas, dolgozni akaró, munkájukat jól végző ifjakkal. Adj lelkükbe beléd vetett bizalmat, segítsd őket e gyermeki bizalomra és párbeszédre önmagaddal. Adj nekik tántoríthatatlan szívet, erős lelket, a szenvedések felvállalására is készséges alkatot, hogy Jézus Krisztussal járják életútjukat. Ámen.

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…