14. február, 2021Imalánc a családokért A házasság hetében – Február 7-14 – Imakilenced Márton Áron püspökkel – Imádkozzunk a szenvedőkért, a betegekért, a jó halál kegyelméért – 8. nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imádkozzunk a szenvedőkért, a betegekért és a jó halál kegyelméért!

Megtanultam-szeretni

Elmélkedés

   ,,A feltámadás fényénél látjuk (…), hogy minden szenvedésnek van értelme és vége. Az Úr Jézus embertelen megaláztatások és keserves kínszenvedések árán szerezte meg nekünk az üdvösséget, s a mi szenvedéseink is talán javára lesznek azoknak, akik utánunk következnek. A nélkülözések és gondok, a bizonytalanság és a többi megpróbáltatások pedig, amelyet a mostani ifjúság és gyermekek kénytelenek elviselni, talán olyan feladatokra edzik meg őket, amelyeket e nélkül a kemény iskola nélkül nem lennének képesek megoldani.” (Húsvét – Márton Áron hagyatéka 6., 2009)

   ,,Őseink így gyakorolták hitüket, munkájukat is közös istentisztelettel kezdték, a vasár- és ünnepnapi szentmise közösségébe pedig még a betegek és öregek is bekapcsolódtak, otthon imakönyvekkel a kezükben követték a szent áldozatot, s amikor a harang az Úrfelmutatást jelezte, lélekben a templomi néppel együtt borultak le az oltárra leszállott Úr Jézus előtt.” ( Karácsony – Márton Áron hagyatéka 7., 2010)

    ,,Az emberi lét legszörnyűbb élményei közé tartozik ez a panasz: Nincs senkim! (…) Amíg van környezetünkben, akinek azt kell mondania ,,nincs senkim”, addig még nem vagyunk becsületes keresztények. Az irgalmas szívű ember számára jóbarát minden idegen, minden kitaszított, otthontalan, szenvedő, megalázott, megsértett.” (Bérmálás – Márton Áron hagyatéka 2., 2006, 147)

Válaszos ima

   Segíts, Urunk, hogy szenvedéseinkben megtaláljuk azt az értéket, amely építi személyiségünket: türelemben, kitartó imában, beléd vetett bizalomban! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Add, Urunk, hogy megpróbáltatásainkban felfedezzük az esélyt életmódunk megváltoztatására! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Őrizz meg minket a kétségbeeséstől, a gonoszkodástól, és nevelj belénk hálát minden segítő ember felé! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Őrizd meg életünket és egészségünket, hogy feladatainkat elvégezhessük, s ha beteltek napjaink, készíts fel a veled való találkozásra úgy, amint az leginkább szolgálja lelkünk üdvösségét! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Add, hogy a szenvedés idején találjunk templomainkban megértésre, figyelemre, szentségi jelenlétedben pedig enyhülésre és vigasztalásra! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Ha egészségünk gyengülése megakadályozza a templomba járásunkat, te látogass hozzánk, Úr Jézus, papjaid személyében, hogy tested és véred vétele által részesülhessünk a te életedben! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Tudatosítsd bennünk, Urunk, hogy amikor egyedül maradunk, akkor sem vagyunk magunkra hagyva, mert te mindig velünk maradsz szereteteddel és gondoskodásoddal! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

  Segíts, Urunk, hogy Áron püspökünk példájára fogadjuk el kezedből a betegséget, az emberi gonoszságból fakadó szenvedést és a keresztet! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, aki a kereszten haldokolva átélted a magányosság kísértését, s így kiáltottál fel: ,,én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem” (Mk 15,34), kérünk, add, hogy szenvedéseink pergő tüzében is őszinte szívvel veled imádkozhassuk: ,,Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46), és így eljuthassunk országodba, ahol vársz minket. Ámen

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…