11. február, 2021Imalánc a családokért A házasság hetében – Február 7-14 – Imakilenced Márton Áron püspökkel – Imádkozzunk a házasulandókért, házasokért – 5. nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imádkozzunk a házasulandókért, házastársakért, szülőkért!

Marton-a-puspok

Elmélkedés

   ,,A házasságra alaposan kellene készülni, mint a legnehezebb életpályára. Az ifjaknak és jegyeseknek mindenekelőtt azt kellene átgondolniuk, külön-külön és együtt is, igazi-e és teherbíró-e a szeretet, amely egymásratalálásuk óta kinyílt a lelkükben? Mert ennek az a rendeltetése, hogy erőforrás legyen számukra egy egész életen keresztül.

   A hitvesi szeretet az emberi szeretet legtökéletesebb és legbensőségesebb megnyilvánulása. A szerelem láz, a szeretet nem láz. A szerelem rózsaszínű lángja hamar lelohad, az igazi szeretet viszont magába foglalja az egymásért való felelősséget, kibír minden megpróbáltatást, s addig tart, ameddig az élet. Azért mondják, hogy az igazi szeretet nem egy, nem is tíz esztendőre szól, nem visszavonásig vagy kiábrándulásig, hanem örökre.” (Bérmálás – Márton Áron hagyatéka 2., 2006, 105-106)

,,A szülők ne aggódjanak, hogy nem tudnak gyermekeik számára vagyont gyűjteni. S még azon se, ha nem tudják őket olyan előkelően nevelni, mint ahogy szeretnék. Gyermekeitek neveteket akkor fogják áldani, ha a legértékesebb örökséget megkapták: ha a Szentlélek kegyelmeivel acélkemény és kristálytiszta jellemhez segítitek, ha becsületességre, munka- és igazságszeretetre és istenfélelemre nevelitek őket.” (Bérmálás – Márton Áron hagyatéka 2., 2006, 54)

Válaszos ima

   Mennyei Atyánk, te vagy a szeretet. Szeretetből teremtetted a világot, s benne a személyes szeretetre az embert, – Taníts minket szeretetre!

   Aki szeret, odaadja lényét, s befogadja társát. Gyümölcsöző szeretetben él vele, az bőséges életben részesül. Ezért kérünk: – Taníts minket szeretetre!

   Istenünk, te szeretetből egész valódat adod az embernek, s akik befogadnak, részesülnek örök életedből. – Taníts minket szeretetre!

   Segíts életünkkel olyan példát nyújtani az egymást kereső fiataloknak, amely által megértik, milyen fontos a befogadás és a készség, hogy önnön érdekeinken túllépve, szeretetből teljesen ajándékba adjuk magunkat! – Taníts minket szeretetre!

   Őrizd meg a fiatalokat az önző bezártságtól, s adj lelkükbe bátorságot, hogy vállalni tudják a szent családi életben önmaguk teljes odaajándékozását! – Taníts minket szeretetre!

   Részesíts minket, Urunk, Áron püspökünk Gondviselésedbe vetetett bizalmából és hitéből! – Taníts minket szeretetre!

Könyörgés

Könyörögve kérünk Atyánk, segíts, hogy Szent Fiad példáján át jussunk el a szeretetnek arra a szépségére, amelyben mindig a másik személy a legfontosabb, valamint arra a személyi érettségre, amelyben általad embertársainkért tudunk élni és dolgozni, s így a te szeretetközösséged országát építeni. Ámen.

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…