22. október, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.

   Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.

                                                                                  Lukács Evangéliuma 12, 35-38

   Naponta többször is olvashatunk egy-egy autóbalesetről, gyilkosságról, merényletről. Vajon az áldozatok reggel, amikor elindultak, akkor gondoltak-e arra, hogy ez a nap lesz az utolsó az életükben?

   A szentírás azért szólal meg egy keményebb modorban, hogy egy fontosabb tényezőre figyelmeztessen minket. Isten nemcsak az ítéletre szólít fel minket, hanem az élet teljességre is. Nemcsak azt akarja, hogy jó keresztények legyünk, hanem sokkal többet, az Atyához hasonló személyeket. Isten nemcsak ítéletre szólítva jön hozzánk, hanem Igéje által, az élet eseményeiben, barátainkban, örömeinkben, bánatunkban.

   A római közmondás a következőket tanácsolja: Bármit teszel, okosan cselekedjél, és tekints a végre! Ha már a pogányok is ilyen körültekintően akartak élni, akkor a keresztényeknek még nagyobb elszántságra van szükségük. Ha komolyan vesszük életünk végét, akkor talán jobb kapcsolatot építünk ki Istennel, embertársainkkal. Akkor nemcsak az Istennel való kapcsolatunk, hanem embertársainkkal való kapcsolatunk is átminősülne.

   Bár hivatásunk a túlvilági dimenzióra is vonatkozik, nem feledkezhetünk meg arról a világról, környezetről, amelyben élünk. Feladtunk az, hogy másoknak is jelezzük az emberi lét világon túli, világfeletti dimenzióját. Az Emberfia eljövetele egy szilárd viszonyítási pontot jelent minden keresztény életében, mert ébren tartja bennünk az elköteleződést.

   Az Úr távozása a házból alkalmat ad a hűség bebizonyítására, a felelősségteljes virrasztásra. Hogyan talál ránk akkor, amikor megérkezik? Úgy, mint egy tolvaj, egy idegen, vagy mint egy barát?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…