> Akiket nekem adtál, ott legyenek velem - Imalánc.ro
 
25. május, 2023Igehirdetések Akiket nekem adtál, ott legyenek velem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:

Csak akkor leszünk hiteles tanítványok, ha az egység hiteles követei leszünk.

Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.

Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem.

Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.
Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.

János Evangéliuma 17,20-26

Jánosnál Jézus többször kihangsúlyozza az egység fontosságát. Azt gondolnánk, hogy Jézus mennybemenetele után ez az egység tökéletes volt. Sajnos már pünkösd után is keletkeztek kisebb-nagyobb nézeteltérések a tanítványok között. A Jézus által kívánt egység legszebb példája a szentháromság. Benne tökéletes az egység, még akkor is, ha három isteni személyről kell beszéljünk.

Szoros kapcsolat van a tanítványok egysége és a világ felismerése között. Ha nincs egység a tanítványoknál, akkor nem tudják egységesen közvetítetni az evangéliumot. Enélkül úgy tűnik, mintha többfajta evangélium lenne. Pedig a valóságban nincs. A keresztények közti szakadás tulajdonképpen Krisztus varratlan köntösének a szétszakítása. Csak akkor leszünk hiteles tanítványok, ha az egység hiteles követei leszünk.

Az ökumenikus imahéten olyan jól működik a párbeszéd a többi felekezetek képviselőivel. Az igazi arca ennek azonban az ökumenikus imahét után látszik meg. Imádkozom-e továbbra is az egységért, hogyan viszonyulok más felekezetű embertársaimhoz? Ezekre a kérdésekre csaki személyes életemmel tudok válaszolni. Ami ezentúl történik csak magyarázkodás, vagy a sebeim nyalogatása.

Jézus minden fontos dolgot megosztott követőivel. Nekik adta a Szentlelket azzal a szándékkal, hogy adják tovább az utódaiknak. Ez a Lélek munkálja bennünk tovább az igazi vallási felekezetek közti párbeszédet, amely nem kétszínű, hanem őszinte szeretetből fakad. A Lélek az igazi egységet akarja köztünk, mert nincs kétféle kereszténység. Mire törekszem szűkebb környezetemben, azt keresem ami közös a többiekkel, vagy ami szétválaszt tőlük? Hiszen közös hitünk van: Jézus mindenkinek a megváltója, a keresztségben mindannyian Isten Fiaivá válunk, Isten igéje is ugyanaz, és a Lélek is, aki mindent áthat

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom