> Hittek az írásnak és Jézus szavainak - Imalánc.ro
 
9. november, 2022Igehirdetések Hittek az írásnak és Jézus szavainak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe.

A Templom, mint a helyes istentisztelet helye jelenik meg. Jézus számára azonban a lelkület fontosabb a genius loci-nál, azaz az istentiszteleti helynél (Jn 4, 20-24)

A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta.

Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”

A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”

Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”

A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.

János Evangéliuma 2,13-22

János evangélista ezt a templomtisztítási jelenetet Jézus nyilvános működésének az elejére helyezi. Ezzel szemben a szinoptikusok Jézus szenvedéstörténetével kapcsolják össze. Ez a cselekedet nagyobb okot ad a Jézus elleni vádra, mint Lázár feltámasztásának a ténye.

A Templom előtti csarnokban nemcsak áldozati állatokat árultak, hanem pénzváltók is voltak, mert nem fogadtak el más pénzt a Templom fenntartására, mint az izraelita pénznemet.

Jézus cselekedetét jelképesen is lehet magyarázni, hiszen a jövendölés nem magának az épületnek az elpusztítására vonatkozik, hanem Jézus feltámadására.

Az izraeliták jelet követlenek Jézustól, nem értik cselekedetének a jelképes voltát. Szent Pál a korintusiakhoz írt levelében úgy beszél a közösség tagjairól, mint akik a Szentlélek templomát jelenítik meg a világ számára (1 Kor 6, 19-20). Máténál a jel más értelemben van jelen (Mt 12, 38-40). Itt a jel nem a közösségre, hanem Jézusra vonatkozik. Ő az új Templom és ez a jelképrendszer határozza meg az evangélium további szóhasználatát. Ugyanakkor Jézust nevezi a világosságnak, Izrael minden nagyszerű vallásos szimbóluma Őt érinti.

A szamariai asszonnyal folytatott beszélgetésben a Templom, mint a helyes istentisztelet helye jelenik meg. Jézus számára azonban a lelkület fontosabb a genius loci-nál, azaz az istentiszteleti helynél (Jn 4, 20-24).

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…