> Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt - Imalánc.ro
 
10. január, 2022Igehirdetések Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

 

 Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.

   Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.

Márk Evangéliuma 1,14-20

   Jézus nyilvános működésének kezdete egybeesik Keresztelő János letartóztatásával. Általa érkezett el az Isten országa és az eszkatologikus új korszak. Jézus átveszi Keresztelő Szent János igehirdetésének magját. Ez Istentől érkezik és a saját tevékenységét is tartalmazza. Nagy hagyománya volt az emberi történelemnek a korszakokra való felosztása, Jézus által beteljesedett az eszkatologikus időfolyam. A megtérést összekapcsolja a húsvéti hittel.

Az első négy tanítvány pozitív választ ad a meghívásra. Az evangélista nem szentel időt a válaszra való felkészülésre, ezzel a lényeget hangsúlyozza ki: nincs idő a találgatásra, a tüzetesebb átgondolásra, Isten ügye nem tűr el semmilyen halasztást.

A hagyományos iskolák esetében a tanítványok keresték fel a rabbit, itt a Mester a tanítványokat sajátos életkörülmények közt keresi fel. Az első négy tanítvány halászattal foglalkozott. Otthagyják biztos megélhetésüket, hogy az evangélium hirdetésére szenteljék életüket. A tanítványi lét ilyen megközelítésből sokat követel a meghívott részéről.

Jézus minket is hétköznapi tevékenységeinkben keres fel. Pontosan ezért fontos, hogy arra is figyeljünk mi a sajátos hivatásunk, mi az ami valóban lelkesít és örömmel tölt el, amikor rá gondolunk?

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom