> Semmiféle hazugság nem származik az igazságból - Imalánc.ro
 
31. december, 2021Igehirdetések Semmiféle hazugság nem származik az igazságból bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett.

Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

János Evangéliuma 1,1-18

Gyermekeim! Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindenki tartozik közénk.

Ti azonban a Szent(lélek) kenetében részesültetek, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek; és azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból.

János első levele 2, 18-21

          János első levelében elsősorban azokról tesz megjegyzést, akik elhagyták a krisztusi közösséget és hamis prófétáknak csaptak fel. Ezeknek a megjelenését a világvégi irodalom az utolsó napok jeleként értelmezi. A hiteles keresztények és hiteltelenek szétválasztása lesz a világvégi esemény csúcspontja.
          A hiteltelen keresztényeket Jézus terméketlen fáknak, szőlőtő nélküli szőlővesszőknek tartja, amelyek elszáradnak és a tűz martalékává lesznek. Pontosan ezért a mindenkori keresztényeket jócselekedteik nyomán fogják felismerni. Az igazság letéteményese a Szentlélek, aki a közösséget az igazságra vezeti el.
          Az igazságot szembeállítja a hamissággal. A kettőt egymással összeférhetetlennek tartja, ezért nem keveredhetnek egymással. Amikor a világban különleges események történnek, akkor az emberek hajlamosak a világvégét várni, mert elviselhetetlennek tartják a körülöttük történő igazságtalanságokat, tragédiákat. Mintegy kivetítik a világra belső negatív érzéseiket, és sajátkezűleg akarnak igazságot szolgáltatni. Hasonlítanak a Zebedeus fivérekhez, akik a hitetlenek láttán cikázó villámmal akartak igazságot szolgáltatni Jézusnak. De hozzájuk hasonlóan ők sem tudják milyen Lélek lakozik bennük.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom