14. november, 2021Igehirdetések Az én igéim soha el nem múlnak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:

Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig.

Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak.

Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egi,

Márk Evangéliuma 13, 24-32

Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak.” (Mk 13, 31)

   Elmélkedésünk középpontjában Jézus fenti szavai állnak. Jézus két végletről, szélsőségről beszél: az elmúlásról és az örök fiatalságról. Miután nagy kataklizmákról, veszélyes katasztrófákról beszélt, áttért saját szavainak a fontosságára. Ezek szerint létezik valami, ami örök, ami érintetlen marad minden emberi, világi változás hatására is. Isten Igéje vörös fonalként vonul végig az ószövetségben, és ezek közül a legfontosabbakat lejegyezték, kőtáblába vésték. Úgy őrizték Isten szavait, mint egy alapkövet, alapokmányt, amelyre nemzetet, családot, országot lehet építeni, és amely a leghevesebb harcokban győzelemre viszi a választott nép hadseregét.

   Isten nevét különböző tulajdonságok segítségével merték kiejteni. A szent Tetragrammot senkinek sem volt szabad a szentélyen kívül kiejteni. Az evangéliumok hitelességének is egyik fontos bizonyítéka Isten szavainak a fennmaradása, és annak a gyors és hatékony terjedése. Szent Pál Isten szavait az üdvösség sisakjának és a lélek kardjának nevezi (Ef 6, 17). Jézus apostolainak intézett szavait Léleknek és életnek nevezi (Jn 6, 63). Aki megtartja, cselekedetekre váltja szavait, azt ahhoz a bölcs emberhez hasonlította, aki sziklára építette házát (Mt 7, 24).

   Isten szavát olyan erőnek ismerték meg a hit emberei, amely ellenállhatatlanul terjed, és nem tér vissza eredménytelenül gazdájához. Az Egyházat ma is Isten szent Igéje élteti, táplálja, hiszen a szentírás végtelen gazdagságából merít, amikor int, tanít, érvel, másoknak hirdeti az üdvösséget. A keresztények számára olyan mint a mindennapi kenyér, amely nélkül az ember legyengül, rosszabb esetben éhen hal. Nem kerülheti el a figyelmünket Isten Igéjének a napi olvasása. Ahhoz, hogy hitünk, Istenről szóló tudásunk kristálytiszta, ragyogó lehessen, minden nap kell tanulmányozzuk ezt a csodálatos könyvet, amelyet a szentírók, szent szerkesztők hagytak ránk. 

   Ha nem olvassuk, akkor valóban ahhoz a Földhöz és az éghez hasonlítunk, amelyek elmúlnak, amelyek teremtőjük nélkül a káoszba esnek. Ellenkező esetben kitágul a hit horizontja, életünk átalakul, a hit szemével közelítjük meg a világi, illetve saját életünk eseményeit. Általa Isten történetének a sodrásába kerülünk. Megértjük, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk, nem akarja, hogy lelkileg szomjan haljunk, hanem örökké éljünk.

   Hogyan tudnám tökéletesíteni szentírás-olvasásomat? Hogyan tudom alkalmazni Isten igéjét a mai kor kihívásaihoz, problémáihoz? Egyáltalán ki kell kihez igazodjon? Hiszen Isten Igéjét alázatosan kell olvassuk, és azt kell keressük, hogy mit mond a jelenlegi élethelyzetünkben, nem erőltethetjük bele saját elképzeléseinket, terveinket. Isten Igéje kell átalakítson bennünket, és nem fordítva.

   Isten Igéje olyan lelki fegyvert jelent, amely megvéd minket a téveszméktől, az isten ellenes kísértésektől, hiszen Jézus a pusztai böjtölése során Isten Igéjével védte ki a sátán gonosz, agyafúrt kísértéseit. Mindig helyesen alkalmazta az ószövetség azon szavait, amelyek rá és az akkori helyzetre voltak érvényesek. Ha Istent szeretjük, akkor nem esik nehezünkre Isten Igéjének a rendszeres olvasása, tanulmányozása. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…