8. október, 2021Igehirdetések Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek.

A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Lukács Evangéliuma 1,26-28

   Magyarországot Szent István király a Boldogasszonynak ajánlotta fel, ezzel a legbiztonságosabb emberi kézbe került a magyar nemzet sorsa. Ezzel a nemzettel mostohán bánt a történelem vihara, de mindig érezte, hogy valaki oltalmazza, valaki mellette áll, hogy ne pusztuljon el végleg.
   Nemcsak a magyar nemzet, hanem sok európai ország már megtapasztalta a Szentszűz hatékony segítségét. Mária nemcsak a hitben példaképünk, hanem mint állampolgár, mint egy nemzet lánya.
   Bár soha nem kereste a feltűnést, mégis beteljesedett az önmagára vonatkozó próféciája: íme, mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék. Mária kiérdemelte a Magyarok Nagyasszonya titulust, mert a magyar nép saját bőrén érezte és tapasztalta, hogy Mária mindig a segítségére sietett.
   Sajátos hivatása, hogy a magyar nemzet felajánlását elfogadta, és azóta nem hagyja veszni népét. Ezt a szent örökséget, gyámságot ma sem felejtette el, hanem ápolja és fenntartja. Magyar gyermekeiért is imádkozik és kéri Isten segítségét.
   Nem akarja, hogy elvesszen, beleolvadjon a népek tengerébe, hanem hogy az elsők közt legyen az evangélium terjesztésében, az Egyház támogatásában. Ez a nép csak akkor maradhat meg a mai világ kihívásaiban, ha minél jobban tudatosítja önmagában, hogy Isten és a Boldogságos Szűz Mária gyermeke.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…