5. szeptember, 2021Igehirdetések Csupa jót tett bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a kezét.

(Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.

Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”

Márk Evangéliuma 7, 31-37

      Jézus legtöbb csodája gyógyítással kapcsolatos. Amikor mindennap özönlik ránk a média szennyáradata, akkor mindennél fontosabb az egészséges kritika és a lelkek megkülönböztetésének képessége. Csak egy jól informált, logikusan gondolkodó ember tudja megkülönböztetni azokat a hangokat, amelyek Istentől származnak azoktól, amelyek emberi törekvéseknek a visszhangjai. Ebből a szempontból a süketség nem egy hiány, hanem áldás. Nem hallani a másokról szóló lejáratási kampányokat, nem foglalkozni a bujtogató, gyűlöletre szító hangokkal. Van azonban egy káros süketség is, amikor valaki a neki szánt személyes isteni üzenetet nem hallja meg, nem tartja magáénak. Erről a fajta süketségről akar az evangélista felvilágosítást, útbaigazítást adni.

      Ma mindennél nehezebb a sok szólam közül felfogni azt a hangot, amely üdvösségünket szolgálja. Sokan ígérnek üdvösséget, megnyugvást, kienegesztelődést, de milyen áron, milyen áldozatvállalást kérve. A jézusi út néha göröngyös, szűk, mert kevesen hallják meg az evangélium üzenetét, nekik szóló jó hírét. És tanúságot kell tegyünk arról, hogy igenis Jézus tud igazi látást és hallást adni. Látást a szívükben vakoknak, hallást az értelmükben megfáradtaknak. Az egészség Isten nagy ajándéka, ezért hálásak kellene legyünk. Hálánkat azzal fejezzük ki a legjobban, ha van készségünk Isten igéjének a befogadására, nyelvünk pedig megvallja az Ő hatalmát és jóságát irántunk.

      Jézus magvetőről szóló példabeszédéből kiderül, hogy bizonyos titkokat elrejtett a közömbösek, a lelkileg süketek elől. Nem rosszindulatból, hanem az ügy érdekében. A példabeszédeket elsősorban az Ő követőinek mondta, hogy ők legyenek a világ világossága, a világ hallókészüléke. Nem azért avatta be őket életének mélységes titkaiba, hogy ezeket maguknak megtartsák, hanem azért, hogy ők legyenek Isten szántóföldjének a művelői, fenntartói, folytatói. Minket hallásra és tanúságra hívtak meg. Ezért mi is az evangélistával valljuk: Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk (ApCsel 4, 20).

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…