7. május, 2021Igehirdetések Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

  Jézus így tanított az utolsó vacsorán:

   „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.

   Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.

   Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”

                                       János Evangéliuma 15, 12-17

   Jézus utolsó vacsorai beszédét olvasva felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon a szeretet parancsolható, kötelező erejű? A szeretet nem fakultatív egy keresztény számára. Jézus tanítványait a világtörténelem során az elkötelezett szeretet gyakorlása által ismerték fel. Már klasszikus mondássá vált: Nézzétek, mennyire szeretik egymást!

   A pogány Julianus császár felháborodva vetette társai szemére, hogy nemcsak a saját betegeiket, öregeikkel foglalkoznak, hanem az övéikkel is. A szeretetnek akkor hordereje van, hogy még a pogányként gondolkozó embereket is meglepetésszerűen érinti. Az Apostolok Cselekedete pedig szépen nyilatkozik a keresztényekről: a hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke… mindenük közös volt… nem volt köztük éhező (ApCsel 4, 32-32).

   Ezek a korai tapasztalatok minket is lelkiismeret-vizsgálatra hívnak. Újra meg újra felül kell vizsgáljuk, hogy hányadán állunk a szeretet gyakorlásában. Ezt a kérdést nem kerülheti el egyetlen keresztény ember sem. Vajon mi az az erő, mi az a hatékony motiváció, amely erre sarkallja a keresztényeket? Krisztus feltétel nélküli szeretete, és a szeretet-parancs kötelező volta. Az evangélium korábbi szakaszai a hithez kapcsolták az üdvösséget, most a gyümölcsterméshez.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…