2. május, 2021Igehirdetések Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:

Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.

   Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

                                              János Evangéliuma 15, 1-8

   A múlt vasárnap papi hivatásokért imádkoztunk. A papság egy különleges hivatás, amely Isten ajándéka. Ezen a vasárnapon egy másik nagyon fontos hivatást ünnepelünk meg, amelyet egyszóval anyaságnak neveznek. Ha a valóság talaján maradunk, akkor a papi hivatást nem tudjuk teljesen elfüggetleníteni az anyaság ajándékától. Hiszen édesanyánktól tanuljuk meg az első szavakat, de az első imádságot is. Ahogyan Krisztus számára Názáret volt az első hittanóráknak az iskolája, ugyanúgy a mai gyermekek számára is a család az első szentély, az első hittanóráknak a helye.

   Számunkra a Boldogságos Szűzanya az égi anyánk. Mivel vállalta értünk az istenanyaság szép, de annál nehezebb küldetését, ezért mindannyiunk közös anyja. Találóan mondja az édesanyákról Weöres Sándor: Termő ékes ág, te, jó anya, életemnek első asszonya. /Édesanyánk a legszebb, legjobb a világon, / költők és írók százai énekelték meg ezt a szépséget és jóságot. Petőfi Sándor nemzeti költőnk több versében is megszólította a világ legszebb asszonyát: Füstbe ment terv, István öcsémhez stb.

   Fecske Csaba egyik cikkében a következőket írja le édesanyjáról: Családommal gyakran utaztunk haza szüleimhez, ha jöttünk vissza édesanyám mindig kikísért a buszhoz. Ha idegen volt a buszmegállóban, odament hozzá és megkérdezte, tudja ki az én fiam? És megmondta. Kissé zavart a dolog, ezért ha készülünk vissza, kinéztem a megállóba, nem várakozik-e ott idegen. Ha igen, akkor megpróbáltam lebeszélni arról, hogy kikísérjen. Sose sikerült.

   Csodálatos Dsida Jenő Hálaadás című verse, amelyben mindent igyekszik megköszönni édesanyjának: ,

,Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

   Ma hálát adunk a jó édesanyánknak, aki vállalta az anyaság szépségét, áldozatos hivatását. Még felnőtt korunkban is ő marad a legjobb tanítónk, barátunk, tanácsadónk, menedékhelyünk.

   Kérjük a Boldogságos Szent Szűzet, hogy legyen közbenjáró a keresztény édesanyákért, hogy földi küzdelmeik, áldozataik után fogadják be őket az égi otthonba. Amint Krisztus szőlőtőként kapcsolja magával össze a szőlővesszőket, ugyanúgy az édesanyai szív láthatatlan köldökzsinóra köti össze gyermekeinek szívével. Jézus szőlő hasonlata nagyon szépen kifejezi azt a belsőséges kapcsolatot, amely egy anya és gyermeke közt alakul ki. Nekünk olyan szőlővesszőnek kell lennünk, amely a világ felé mutatja meg a kereszténység gyümölcseit.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…