26. február, 2021Igehirdetések Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.

   Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

   Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!

   Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.

                                                   Máté  Evangéliuma 5,20-26

   A jézusi igazságosság a jámborsággal fonódik össze. Úgy igazságos, hogy nem kegyetlen, nem veszi el az ember méltóságát. A bűnök gyökeréről beszél, amelyek a lélek mélyén elraktározott negatív események, sebek, amelyek nem hagyják nyugton az embert. Bár a harag még nem jelent gyilkosságot, de ezen az úton kell végigjárnia annak, aki majd elkövetheti azt. A tízparancsolatban létezik egy apodiptikus és egy kazuisztikus változat, az első bizonyos figyelmeztetéseket tartalmaz tagadó formában, a másik feltételes módban vezeti fel a Törvényt.

   Vajon mit akart mondani Jézus a hallgatóságának? Nem éri meg ellenségeskedni, másokkal pereskedni, mert egyik sem vezet jóra. A helyes magatartás a mindig megbocsátani kész magaviselet. Nem akarom magamban hordozni a gyűlölet, a harag pusztító érzéseit, mert veszélyeztetik lelki egyensúlyomat, testi egészségemet. Az erkölcs fontosabb a kultusznál. Ha hiányzik az igazságosság, akkor nincs Isten imádása sem. Az igazság nem jön létre teljesen itt a Földön, ezt fel kell ajánlani Istennek. A megbocsátásra való készség hiánya vonja maga után a büntetést. Nem Isten büntet, hanem a saját rátartiságunk, akarhatnomságunk, tagadásunk. Azért bízta Fiára a kegyelem ajándékát, hogy legyen segítségünk a megbocsátás folyamatában.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom