23. február, 2021Igehirdetések Mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek, Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:

   Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

   Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”

                                      Máté Evangéliuma 6,7-15

   Sokan azt gondolják, hogy az imádság bizonyos formulák ismételgetése, lépcsőzetes imádságok elmondása. Az ima az Istennel való találkozás előszobája. A hallgatás és meghallgatás nem mellékes tényezői, hanem szerves részei. Nem egyoldalú monológ, hanem kétoldalú párbeszéd Isten és köztünk. Isten meghallgat minket, de utána mi is meg kell hallgassuk Őt.

   Nemcsak az igényeinkre, óhajainkra kíváncsi, hanem hálánkra, dicsőítésünkre. Isten még mielőtt megszólalnánk ismeri bajainkat. Akkor miért várja el tőlünk, hogy megfogalmazzuk kéréseinket? Azért, mert jót tesz nekünk. A Mi Atyánk imádsága összefoglalja az emberi élet legfontosabb kérdéseit. Három kérés az Istenről szól, négy pedig az emberről. A jézusi ima megtanít a helyes istentiszteletre, szabályozza embertársainkkal való viszonyunkat.

   Egy fontos változás az ima területén, hogy Istent apának nevezhetjük, és Ő úgy viszonyul hozzánk, mint gyermekeihez. Jézus egy szép mintáját mutatta be az imának, de még ezzel nem helyettesítette a személyes imát.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom