13. február, 2021Igehirdetések Megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.”

   Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?”
Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét.

   Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.

                                         Márk Evangéliuma 8, 1-10

   A második kenyérszaporítás leírásában az előzőhöz (Mk 6, 35-45) képest vannak némi különbségek, azonban ez a lényegen nem változtat, és a manna-motívumra emlékeztet. Itt a tanítványok tudják, hogy mennyi élelmiszer áll rendelkezésükre, és háromnapos eseményt foglal össze. Jézus gesztusai a messiási lakomára és az eucharisztikus ünneplésre utalnak. Sokan nem tartják az eucharisztiát elővételező eseménynek. Azonban nem lehet letagadni, hogy Jézus gesztusai az utolsó vacsorán is megismétlődnek.

   Ebben a részben a pogányok missziójára való nyitás kap hangsúlyt. A hetes szám a Föld akkori hetven nemzetére emlékeztet, itt nem esik szó a halak számáról. A szentmisében is Jézus hívja össze az ünneplő közösséget, Ő teríti meg az oltárt, és ajánlja fel magát az egész világ üdvösségéért. Az eucharisztikus áldozat és communio csak akkor lesz teljes, ha részesedünk Jézus testéből. Kár volna, hogy az élet forrásánál éhen halnánk. A szentáldozás fejezi ki azt, hogy mennyire akarunk egy közösségben élni Krisztussal. Krisztus hozza létre a közösséget, de nem hagyja magára, hanem saját életével táplálja és tartja fenn. Azért rendelte, hogy sokan éljenek a szentáldozás lehetőségével. Az eucharisztia a béke, az öröm és a teljesség forrása. Ha igazi békét, örömet keresünk, akkor csak Nála találjuk meg, hiszen az utolsó vacsorán a főpapi imájában azt akarta, hogy az apostolok, tanítványok öröme teljes legyen. Nem elégszik meg fél-örömmel, fél-békességgel, hanem a saját örömével és békéjével akar megajándékozni minket.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…