28. december, 2020Igehirdetések Menekülj Egyiptomba bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.”

   József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően.

   Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”

                                                           Máté Evangéliuma 2 ,13-18

   József álmában értesült Heródes borzalmas tervéről. Nem volt más lehetősége, családjával együtt el kellett meneküljön Egyiptomba. Az Egyiptomba való menekülés Jákobra és fiaira emlékeztet, akik a szárazság miatt kényszerültek elmenni otthonukból. Az író egy létező toposzt, illetve mintát használ fel, hogy bemutassa Jézust, mint új Mózest és az Ő személyes kivonulását Egyiptomból. Amikor Jézusról beszél, Ózeás prófétát idézi. A jövendölésben a fiú Izrael népét jelenti. Jézus pedig egy személyben összefoglalja mindazt, ami Izraellel történt, illetve történni fog.

   A betlehemi gyermekmészárlásról nincs pontos adatunk, csak Heródes kegyetlenségét akarja bemutatni. Heródes nem tudja elfogadni, hogy népéből származó új király jelenik meg. A napkeleti bölcsektől értesül az új Messiás megszületéséről. Heródes a politikai-nemzeti Messiás ideológiáját firtatja.

   Az ószövetségi Ráchel nem fiai meggyilkolása miatt sír, hanem saját élete miatt. Jeremiás pedig fiai száműzetése miatt sír. Itt Jézus képét szeretné összekapcsolni a szenvedő prófétájéval.

   A Szent Család első megróbáltatása a menekülés. Nem volt más választásuk, saját hazájukban váltak földönfutókká. Békésebb időkben azonban visszatérnek Názáretben. Názáret iskolájában tanulja meg Jézus a családi békét, a csendet és a munka szeretetét.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…