Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyét.
                         – Bosco Szent János

   A hit ugyanis olyan, mint a tűz, a láng, amely annál jobban lobog, minél jobban osztozunk benne, hogy mindenki megismerje, szeresse és megvallja Jézus Krisztust, a világegyetem és a történelem Urát.
                       – Ferenc pápa

   A tökéletesség könnyűnek látszik; látom, hogy elég elismernünk semmiségünket és a jó Isten karjaira hagyatkozunk, mint egy gyermek.
                      – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 470 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 471. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Lám, a hízelgő barátok rontanak, a nyeles ellenségek pedig rendesen javítanak rajtunk.
                      – Szent Ágoston –
Imaszándék: Uram, segíts, felismernem a hízelgőket és az igaz szándékkal közeledőket!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.
                     – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Uram, hogy tisztán és képmutatások nélkül éljünk!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Azok a szentek ugyanis, akiket az Úr bűnös életből térített magához, nagy vigasztalásomra szolgáltak, s úgy gondolkodtam, hogy ezeknél kell majd nekem segítséget találnom. Mert amint nekik megbocsátott az Úr, nekem is megbocsáthat.
                    – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy minnél tisztább életet éljünk!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
  Senkinek se kívánjak tetszeni, se ne féljek nemtetszeni, csak Neked.
                 – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Urunk, kérünk, újítsd meg reményünket az örök életben!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Igyekezni mindig Istennek akár valódi, akár elképzelt, akár egyesítő jelenlétében maradni.
               – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Kérünk Urunk, add, hogy vegyük észre jelenlétedet a mindennapokban!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd!
              – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Fogadd el, Urunk, hálánkat életünkért!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Az Úr gyönyörködve tekint szeretetünk imájára.
              – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Urunk, segíts, hogy szeretetemmel én is meggyönyörködtesselek!