6. augusztus, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek.

   Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”

   Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad.”

                                            Máté Evangéliuma 17,1-9

   Jézus meg akarta osztani isteni életét apostolaival. Először a Tábor-hegyén mutatta meg nekik isteni dicsőségét. Ezt a fontos evangéliumi jelenetet Szent II. János Pál pápa a világosság rózsafüzér negyedik titkaként vezette be. Jézus nemcsak emberségét, hanem istenségét is be akarta mutatni apostolainak. És erre az alkalomra jól illett a Tábor-hegye. Jézus az ószövetség két nagy prófétájával jelenik meg, miközben az apostolok nem értik a jelenséget, és szinte badarságokat mondanak. Péter sátrat szeretne építeni a három személynek. Szeretné ezt az eseményt örökre lefoglalni, bekeretezni. Még nem érti, hogy ez az esemény bár kizáró jellegű, mégsem örökíthető meg. Csak egy rövid felvillantása az isteni élet titkának. Az Atya jelenléte tanúságtétel a Fiú eredetiségéről. Az atyai szózat egyben utasítás is, hogy az apostolok, illetve a jelenlevők csakis a Fiúra kell koncentráljanak.

   A színeváltozás eseményét Jézus összekapcsolja a föltámadással. Ezt a titkot csak a feltámadás után szabad felfedni másoknak. Még túl korai volt ennek a titoknak a bemutatása. Hiszen Jézus nem egy újabb vallásalapító, nem a saját táborát akarja felduzzasztani, hanem a saját életében akarja részesíteni a követőit, ennek elengedhetetlen feltétele a Húsvét titka, amelyben Jézus legyőzi a halált és utat nyit a Benne hívőknek. Nem a félelmet akarta növelni a tanítványaiban, hanem az isteni életet, ezért nyugtatta meg őket. A beavatott tanítványok repdestek a boldogságtól, szerettek volna ebben az eufórikus állapotban maradni. Azonban nem tarthatták meg magukban ezt az aha-élményt, hanem később tanítványtársaikkal is megosztották. Jézus nem egy bizonyos elitnek a kedvezményezettje, hanem mindenkit meg akar hívni, be akar avatni isteni életébe.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…