Most a hithirdetés rátok van bízva, hogy új és új erővel hangozzék fel. Az egyháznak szüksége van a fiatalok lelkesedésére, kreativitására és örömére.
                     – Ferenc pápa

   Jézus kicsit több ráhagyatkozást és bizalmat vár tőlük.
                    – Szent Pio atya
    Hiszen Isten maga műveli bennetek jóakarata szerint a szándékot meg a végrehajtást is.
                    – Szent Pál apostol

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 451 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 452. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják. Mert az ember annyit ér, amennyit Isten szemében ér, és semmivel sem többet.
                   – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy alázatosak legyünk az élet különböző helyzeteiben!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Amikor Urunk lakást vesz egy lélekben, boldog, hogy eltöltheti örömmel és boldogsággal.
                  – Viennai Szent János –
Imaszándék: Add meg, Urunk, ezt a boldogságot!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
A lélek nem büntetésből van a „test börtönébe” zárva.
                 – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Urunk, szabadítsd fel a lelket, hogy a test börtönétől mentesen tudjon neked tetszően cselekedni!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Megszoktam, hogy mindig azt az utat kövessem, amely az Úr ihletésének tűnik.
                – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy azt az utat járjam, amit Te szántál nekem!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Egy Üdvözlégyet mondok, hogy felajánljam munkámat a Szent Szűznek. Megszoktam, hogy mindig így tegyek, amikor munkához fogok.
                – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy munkánkat veled kezdjük, végezzük és fejezzükm be tetszésed szerint!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.
               – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy mtürelmünk mindenkire kiterjedjen!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Nagyon igaza van a vígjátékírónak: ,,Mivel nem történhet meg az, amit akarsz, akard azt amit lehet.”
                – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne vágyjunk másra, mint amit Te megengedsz!

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…