22. július, 2020Igehirdetések Ne tartóztass! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A hét első napján, (húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól.

   Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.

   Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”

   Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.

   Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabbóni!” – vagyis „Mester”!

   „Ne tartóztass! – felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”

   Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.

                                            János Evangéliuma 20,1.11-18

   ,,Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem” (Jn 20,15) – olvassuk a mai evangéliumban. Mária Magdolna Jézus halála feletti fájdalmában azt hitte, hogy valaki elrabolta a holttestet. Csak miután az isteni Mester megszólította, tudatosodott benne a feltámadás ténye.

   Gyakran a fájdalom és a gyász hatására képtelenségekre gondolunk, nem tudjuk elfogadni, hogy az a személy akivel korábban találkoztunk, beszélgettünk már többé nincs köztünk. A halál annyira kellemetlen vendége az életünknek, hogy nem tudjuk elfogadni az érkezését. Szeretnénk létezését letagadni, kényszerét elfelejteni. De egyszer elkerülhetetlenül meglátogat minket, hozzánktartozóinkat. Csak a feltámadásba vetett hit segítségével kapunk ilyenkor lelki kapaszkodót, bátorítást. A feltámadásnak köszönhetően tudjuk, hogy életünket a halál nem tudja elrabolni, holtunk után is folytatódik a boldog örökkévalóságban.

   A feltámadottal való találkozás hatására Mária Magdolna hite megerősödött, kiteljesedett. Bár mi személyesen még nem találkoztunk Vele, de a szemtanúk bizonysága és tanúk vallomásai nyomán biztos reményünk van a feltámadásban.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…