1. július, 2020Igehirdetések Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni.

   A megszállottak kiáltozni kezdtek: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?”

   Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: „Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába.” Erre ezt mondta nekik: „Menjetek!” Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett.

   A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.

                                                        Máté Evangéliuma 8, 28-34

 

   Geráza, vagy Gadara vidéke pogányok lakta terület volt. Ez az elbeszélés a tréfás elbeszélések témájához áll közel. A zsidók tréfát űztek azokból, akik a sertéstenyésztéssel foglalkoztak, a rómaiak pedig a zsidók sertés fogyasztásának a tilalmán viccelődtek. Máté azt szeretné kihangsúlyozni, hogy az ördögök a végső időkig zaklatják az emberiséget. Jelenlétükkel azonban megerősítik az üdvtörténet fontos fordulópontját.

   Jézussal beköszöntött a sátáni negatív befolyás nyugta. Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek felett. A gazdák kérése nem a hitetlenség kifejezője, hanem inkább praktikus oldalról közelítették meg a problémát. Jézus jelenlétével nagy üzleti, anyagi károkat is okozott.

    Életünk árnyoldalait csak Jézus hatalma képes átvilágítani. Önmagunktól képtelenek vagyunk tisztáknak maradni. Korunk erkölcsi zuhanása a sertések zuhanásához hasonlítható. Jézusnak csak egyetlen szavába került és a gonosz lelkek elmenekültek. Lelkünk tisztaságát, épségét csakis Jézus tudja visszaadni.

   Nem egy gyeremekkori ártalalnságról van szó, hanem a tudatos választások általi ártatlanságról. A tékozló fiú példabeszéde (Lk 15, 11-20) tudomásunkra hozza, hogy az ember életében nincs az az erkölcsi fertő, amelyből Isten nem volna képes minket kiemelni. Csak engednünk kell atyai szeretetének, amely visszaadja istengyermeki méltóságunkat.

Ft. Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…