14. június, 2020Igehirdetések No comments

   Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” – mondta akkor tanítványainak. – „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.”

    Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, 4a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett.
Jézus beszéde az apostolokhoz.

   Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, megparancsolva nekik: „A pogányokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamáriaiak városaiba ne menjetek be! Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

                                             Máté Evangéliuma 9, 36-10, 8

   Jézustól megtudjuk, hogy nagyon fontos a hivatásokért imádkozni. Az aratás, azaz a munka mindig aránytalanul nagyobb, mint a rendelkezésre álló munkások, lelkipásztorok.

   XVI Benedek pápa arra is rámutat, hogy: „A papi szolgálatra és az Istennek szentelt életre szóló meghívás elsősorban az élő Istennel való szüntelen kapcsolat gyümölcse, valamint annak a kitartó imának az eredménye, amely az „aratás Urához” száll fel a plébániai közösségekben, a keresztény családokban, a hivatásokért imádkozó csoportokban. Különösen napjainkban, amikor az Úr hangját látszólag elfojtják „más hangok”, és túl nehéznek tűnik teljes önátadással követni őt, minden keresztény közösségnek és minden hívőnek tudatosan fel kellene vállalnia a hivatásgondozás ügyét.

   Észak-Olaszország, Piemont tartomány Casale Monferrato városban a 19. század végén tizenegy éven át nem volt lelkipásztor. Mégis itt és a környékén virágzott ki legjobban a papi hivatás.

– Kik ápolták? – Az édesanyák.

   Kezdetben nyolcan-tízen összebeszéltek, hogy minden hónap egyik vasárnapján összejönnek közös imádságra, hogy Istentől minél több papi és szerzetesi hivatást kérjenek az egyház számára. A bátor kezdeményezést nemcsak a városka lakói vették át, hanem a környékbeli falvak hívei is. Minden hónap első vasárnapján szentáldozáshoz járultak, hogy Jézushoz fűzzék életüket. Utána egy vasárnap imádságra gyűltek össze. Így megerősödött bennük a vágy, hogy válasszon az Úr az ő gyermekeik közül is szolgákat az oltár számára.

   Az imádság hatása nem maradt el, mert a városkából és környékéről 500 pap és szerzetes származott.

   Nem csak a folyamatos ima szükséges új hivatások kibontakoztatására, hanem a bátorság is. A halászok mindenüket otthagyták, és követték Jézust.

   Ez azt jelenti, hogy Jézus hívásának az elfogadásához minden addigi vállalkozásunkat félbe kell szakítsuk, hogy teljesen a küldetésünkre tudjunk összpontosítani. Ferenc pápa szerint: „mindent el kell hagynunk, ami a mi kis hajónkhoz akar kötni minket és megakadályoz abban, hogy egy végleges döntést meghozzunk. Mindez részünkről azt a merészséget kívánja, hogy szüntelenül törekedjünk felfedezni a tervet, amelyet Isten a mi életünkről elgondolt.” Ha a meghívás végtelen tengere előtt állunk, nem engedhetjük meg maguknak, hogy továbbra is a hajónk biztonságából vessük ki a hálónkat, hanem Isten ígéretére kell hagyatkozzunk. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a hivatásunk gondozásában nagy szerepe van, édesanyánknak, az Egyháznak, amely kiskorúnk óta tanít bennünket a helyes imádkozásra, és a szentségei által növeli bennünk a hivatástudatot, illetve az elhivatottságot. Nagy akadályt jelenthet a világias környezetünk és az elbátortalanodás. Isten azonban nem méri szűken adományait.

    A pogányok és a szamariaiak elkerülésére vonatkozó parancs feszültséget szül az evangélium végén elhangzó egyetemes misszió miatt. Talán az evangélista így akarta kifejezni erős zsidó öntudatát. Az elveszett juhok kifejezés nemcsak a hithű zsidóságra vonatkozik, hanem mindazokra, akik valamilyen okból kifolyólag elidegenedtek a vallástól és képviselőitől. Az üdvösség meghirdetésének az igazságai sokkal fontosabbak, mint a hallgatóság fizetőképessége, attól függetlenül kell őket tanítani.

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…