10. március, 2020Igehirdetések No comments

    Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz;

   „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket.

   Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”

                                                                      Máté Evangéliuma 23, 1-12

   Jézus kemény kritikával illeti a vallásos élet vezetőit. Nem törli el a Törvényeket, de figyelmezteti hallgatoságát, hogy annak a képviselői nem állnak hivatásuk magaslatán. Itt eredetileg Máté jamniai iskolával folytatott vitáját olvasuk. A különböző lelki címeket erősen bírálja. A rabbi kifejezés aránylag új volt abban a korban. A lelkivezetők bölcsességét fejezi ki. Az abba kifejezés Istenre utaló szó, amelyet Saul Ben Batnith alkalmazott először önmagára. Ez a megnevezés később visszaköszönt a monasztikus mozgalmakban, amelynek elsősorban lelki vonatkozása lett. Jézushoz viszonyítva a keresztények számára minden tanítóság átmeneti jellegű.

   Jézus nem a címek használását veti el, hanem a visszaélések lehetőségire hívja fel a figyelmet. Minden lelki vezetőség forrása Isten, és annyiban lehet valakit lelki mesternek nevezni, amennyiben kapcsolatot tud teremteni a tanítványok és az isteni mester között.

   A tanítványok feladata, hogy kövessék Jézus egyszerűségét, ne éljenek vissza a kapott hatlamukkal, hanem a közösség javát szolgálják, hiszen nem uralkodásra kaptak meghívást, hanem szolgálatra. A tanítványok közti kapcsolatot is jobban segíti a kölcsönös szolgálat, a megbecsülés.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…